Follow us
          Directory  Contact   

Universiteit Antwerpen zoekt partners voor project rond gebouwenautomatisatie en Smart Facility Management

Disponible en néerlandais uniquement

Studies tonen aan dat gebouwautomatisering- en controlesystemen (eng. Building Automation and Control Systems, BACS) in kantoorgebouwen, zoals de automatische sturing van verlichting, HVAC, en zonnewering, voor aanzienlijke comfortverbeteringen en energiebesparingen kunnen zorgen in kantoorgebouwen. Ook vanuit de overheid wordt vanaf 31 december 2025 de aanwezigheid en gebruik van bepaalde BACS voor het monitoren en sturen van energiestromen in niet-residentiële gebouwen verplicht. Toch blijkt in de praktijk dat deze systemen om verschillende redenen maar moeilijk ingang vinden op de markt: Zo is de initiële investering vaak zeer hoog, en zijn er ook onduidelijkheden over de levenscycluskosten die aan deze systemen verbonden zijn. Dit bemoeilijkt het maken van inschattingen over de Return on Investment en terugverdientijd. Ook blijkt dat bij reeds geïnstalleerde BAC-systemen er niet zelden inregelingsproblemen, onvolledige integratie, vendor lock-in effecten of  hard- en softwareveroudering voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de verhoopte prestaties vaak niet behaald worden, en de geprojecteerde economische winsten niet behaald worden. Ook de toenemende complexiteit van deze systemen zorgt voor extra werkdruk bij de facility manager en ondersteunende diensten.

 Met het VLAIO TETRA Smart FM-project wil de onderzoeksgroep EMIB van de Universiteit Antwerpen een antwoord bieden op deze uitdagingen en facility managers ondersteunen in hun werk bij het creëren en onderhouden van de kantoorgebouwen van de toekomst. Binnen de onderzoeksgroep bestaat reeds meer dan 15 jaar expertise over BACS en dit project volgt het B∙CLIC-project op dat zich focust op de levenscycluskosten van BACS in kantoorgebouwen. Het doel is om Facility Managers samen te brengen met alle betrokken stakeholders, waaronder gebouweigenaren, servicebedrijven, fabrikanten, installateurs, gebruikers, aannemers, architecten en facility managers om recent verworven kennis binnen de sector te verspreiden en nieuwe inzichten en concrete aanbevelingen te genereren. Het Smart FM-project wil, op basis van verschillende praktijkvoorbeelden van kantoorgebouwen met en gebouwautomatisering- en controlesysteem en interviews met diverse stakeholders, richtlijnen en concrete adviezen uitwerken voor de verschillende belanghebbenden. Dit zal worden uitgezet in een interactief vademecum, een gids die stakeholders in staat stelt zelf aan de slag te gaan, gebaseerd op Lessons Learned en best practices. Daarnaast wordt een Proof-of-Concept calculatietool ontwikkeld voor een levenscycluskostenanalyse, waarmee bedrijven eenvoudig een eerste realistische en probabilistische inschatting kunnen maken van de levenscycluskosten van een BAC-systeem.  

Deelnemen aan dit veelbelovende project?
Als facility manager ondervind je dag in dag uit de effecten van BACS op het energieverbruik van BACS op het comfort en het energieverbruik van de gebouwen in je portfolio. Daarom is het belangrijk om als eerste op de hoogte te zijn van de nieuwe kennis binnen de sector. Daarom werd voor Facility managers een deelnamepakket op maat uitgewerkt, zodat je zelf deel kan uitmaken van de oplossing :

- Toegang tot het kick-off event voor professionele Facility manager  
- Toegang tot slotevent voor professionele Facility manager
 
- Deelname workshop en netwerk-event voor professionele Facility manager
- Toegang tot vademecum en calculatietool na afloop van het project
 
- Lid van gebruikersgroep 
Kosten€350 (1)
 

Dit is een unieke kans voor facility managers om hun noden en belangen te communiceren naar een brede groep stakeholders van BACS, en kunnen bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie van BACS samen met Universiteit Antwerpen. Indien u geïnteresseerd bent en graag meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Sophie van Roosmale (Sophie.vanRoosmale@uantwerpen.be, tel: +324 56 31 11 02) of Lukas Vandenbogaerde (Lukas.Vandenbogaerde@uantwerpen.be, +324 84 36 89 01). Gelieve ons voor 26 januari te contacteren.

(1) Vlaio TETRA projecten worden voor 92.5% gefinancierd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. De overige 7.5% wordt gefinancierd door de leden van de begeleidingsgroep als positieve intentieverklaring naar het project toe. Alle bijdragen worden integraal in het project geïnvesteerd.

10 januari, 2024
Share this post
Archive