Follow us
          Directory  Contact   

Algemene voorwaarden

1. Inschrijving

Inschrijven voor een evenement of een opleiding gaat via onze website: bij elke activiteit staat de prijs vermeld (prijzen excl. btw)).

  • Je hebt al een belfa account? Log dan eerst in via 'Aanmelden'
  • Selecteer de opleiding of het evenement van jouw keuze en klik op 'inschrijven'.
  • Vul jouw gegevens aan en verstuur je inschrijving.
  • Je ontvangt onmiddellijk een bevestiging van inschrijving per e-mail. In geval van facturatie, zal je online kunnen betalen of via overschrijving, je ontvangt dan een aparte e-mail met de factuur. Gelieve de factuur naar uw boekhouding door te sturen. belfa stuurt geen facturen per post tenzij er uitdrukkelijk om verzocht wordt. 

2. Annulatie

Een annulatie is enkel schriftelijk mogelijk via een e-mail naar office@belfa.be en binnen de voorziene tijdspanne. Indien niet of niet tijdig geannuleerd wordt de volledige deelnameprijs in rekening gebracht. Indien belet kan eventueel een collega jouw plaats innemen. In dat geval vragen wij je om dit schriftelijk per e-mail aan te vragen binnen een redelijke termijn voor het evenement. Indien het profiel (lid of niet lid, professionnal of commercial) van de oorspronkelijke deelnemer niet overeenstemt met het profiel van de vervanger, wordt een nieuwe factuur opgesteld volgens het toepassingstarief.     

  • Annulatie meer dan één week voor aanvang van het evenement: je weet meer dan één week voor aanvang van het evenement dat je niet kan deelnemen? In dat geval zullen we jouw inschrijving kostenloos annuleren (met uitzondering van bepaalde condities vermeld in de activiteit).
  • Annulatie van de deelname op minder dan één week voor datum: in geval van annulatie minder dan één week voor datum van de start van het evenement of de opleiding wordt de volledige deelnameprijs in rekening gebracht.
  • Afwezigheid bij gratis inschrijvingen zonder tijdige annulatie: personen ingeschreven en die niet komen opdagen op het evenement zonder annulatie in de voorziene tijdspanne zal een factuur ontvangen van 50 euro excl. btw.   

Annulatie of wijziging van een opleiding of een evenement door belfa.
Wanneer belfa:

  • een opleiding of evenement annuleert door onvoorziene omstandigheden of naar aanleiding van te weinig inschrijvingen
  • de datum moet verzetten
  • de plaats van het gebeuren moet wijzigen

zal je onmiddellijk verwittigd worden per e-mail. 

3. Betaling

Voor elke betalende inschrijving voor een opleiding of een evenement, kan je meteen online betalen of via overschrijving, je ontvangt een bevestiging en een elektronische factuur. Deze factuur is te voldoen voor de verval datum. De standaard betalingstermijn is 30 dagen.
Gelieve bij betaling de gestructureerde mededeling te vermelden.

IBAN: ING BE47 3100 9547 6580
BIC: BBRUBEBB

Bij niet-betaling van de factuur na 3 aanmaningen en één aangetekende brief wordt het dossier naar een incassobureau gestuurd. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de cliënt van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 18% op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 €.

4. Belfa lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan op de dag van jouw aanvraag en is geldig voor een periode van 12 maanden. Voor het einde van het lidmaatschap ontvangt je een e-mail die je informeert over de automatische verlenging ervan. Zonder tegenreactie van uwentwege zal je een nieuwe factuur ontvangen. Wens je een einde te maken aan jouw lidmaatschap, vragen wij je om dat voor de vervaldag van jouw lidmaatschap aan ons te melden via mail naar office@belfa.be.

5. Annulatie van het lidmaatschap

Jouw lidmaatschap is persoonlijk en kan niet naar een andere persoon overgemaakt worden. Tijdens de loop van het lidmaatschap zullen er geen creditnota's gemaakt of terugbetalingen gedaan worden.