Follow us
          Directory  Contact   

Bestuursorgaan

Vincent Giot (Facility & Security Management, Loterie Nationale) was verkozen door de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering van 24/11/22 tot Voorzitter van belfa . 

Tijdens de Algemene Vergadering van 09/11/23, 4 nieuwe leden werden verkozen: 

• An Sprenghers - Directeur Facility - VDAB
• Femke Veeckman - Lector en stagedocent Facility Management – Odisee 
• Yves van Hooland - Directeur Infrastructure - Groupe hospitalier EpiCURA
• Benedict Van Overtfeldt – CEO - zapfloor

We bedanken Tilly Baute (Odisee), Steven Clemminck (Vlerick Business School), Gaëtan Rotsart de Hertaing (Banque Nationale de Belgique) en Marc Van Horenbeeck (Brussels Airport Company) uitdrukkelijk voor het enthousiasme en de inzet van de voorbije jaren!

Vincent Giot stelt zich voor : 

 
 

Raad van Bestuur & Dagelijks Bestuur 2023

Vincent Giot

Voorzitter

Facility & Security Management
Nationale Loterij
+ Dagelijks Bestuur

Loïc Bologne

Ondervoorzitter

Head of Workplace & Procurement
EVS
+ Dagelijks Bestuur

Wouter Ommeslag

Penningmeester

COO
Mosaic
+ Dagelijks Bestuur

Yves Van Hooland

Secretaris

Directeur Infrastructure
Groupe hospitalier EpiCURA
+ Dagelijks Bestuur  

Kris BransFM & global CAFM project Manager
IKEA 

Benoit de DorlodotGeneral Manager
QUALIPSO  

Alain DelahautCoordinateur Formations FM
Haute Ecole de la Province de Liège

Patrick GohyTechnical Director
Cliniques universitaires Saint-Luc

Martine RoegesManager Facility Center
Randstad Group   

An SprenghersDirecteur Facility
VDAB

Karim TribakHead of sales
XLG

Benedict Van OvertfeldtCEO
zapfloor 

Femke Veeckman


Lector en stagedocent Facility Management
Odisee 

Tanja BarellaDirector
belfa  
+ Dagelijks Bestuur

Algemene Vergadeing

De Algemene Vergadering (AV) bestaat uit de leden van de vereniging. Ze kiest de leden van de raad van bestuur en delegeert hen bevoegdheden. 

De AV komt minstens één maal per jaar samen. Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering samengeroepen worden.

De datum van de volgende AV wordt hernomen in onze kalender. In overeenstemming met de statuten is deze vergadering enkel toegankelijk voor leden - met bewijsbaar betaald lidgeld - van belfa.