Follow us
          Directory  Contact   

 Over belfa

Introductie

Als onafhankelijke nationale beroepsvereniging vertegenwoordigt belfa (belgian facilty association) de meer dan 6000 Belgische professionals, actief in de verschillende takken van Facility Management. Met meer dan 1000 actieve leden, uit de meest uiteenlopende sectoren en met de meest diverse profielen, positioneert belfa zich als een netwerkplatform van experten voor experten. Iedere FM professional die zijn of haar expertise uitgebreid wil zien, vindt bij belfa de gepaste ondersteuning en middelen.

Onder E3 drukt belfa zijn 3 fundamentele waarden uit “Exchange – Expertise – Evolve” stelt belfa alles in het werk om de FM professional op het terrein optimaal te vertegenwoordigen en te ondersteunen, aan de hand van diverse initiatieven, met als doel het genereren van:

 • Kennisoverdracht via een lerend netwerkplatform (Exchange)
 • Expertise dankzij werkgroepen, opleidingen en coaching (Expertise)
 • Strategische groei door ontwikkeling van competenties (Evolve)

Exchange

in een lerend netwerk participeren maakt een nieuwe dynamiek mogelijk en zet aan tot ideeëngeneratie en innovatief denken.

 • Creëren van een lerend netwerk
 • Delen van nieuws en informatie
 • Verenigen van professionals en commercials
 • Uitwisselen van kennis en gezamenlijk zoeken naar oplossingen (best practice sharing)
 • Netwerken met andere vakverenigingen, HR, ICT, Preventie,…
 • Co-creëren/multidisciplinair werken met andere functies gerelateerd aan FM
 • Stimuleren van innovatie (labo, camp, …)

Expertise

realiseren van expertise doorheen de integrale organisatie, voor een efficiënte verspreiding van praktijkervaring en een vlottere probleemoplossing.

 • Verschaffen van informatie via werkgroepen
 • Ter beschikking stellen van rapporten
 • Organiseren van opleidingen (dag- en posthogeschoolopleidingen)
 • Publiceren van een vakblad
 • Organiseren van leermomenten (tijdens congressen, seminaries,…)
 • Aanbieden van coaching sessies

Evolve

bewerkstelligen van een geleidelijk en duurzaam groei- en ontwikkelingsproces.

 • Persoonlijk groeien in je functie als FM professional
 • Strategisch groeien binnen je bedrijf
 • Groeien door ontwikkeling van competenties
 • Delen van praktijkervaring
 • Versterken van je sleutelrol als FM professional, voor de organisatie en alle stakeholders

De doelstellingen van belfa zijn even duidelijk als relevant:

 • Het kenniscentrum zijn voor huidige en toekomstige leden, met een weldoordachte ondersteuning en begeleiding van starters.
 • De erkenning van de functie van FM professional naar een hoger niveau tillen, zowel binnen de eigen onderneming als in de facilitaire wereld en instellingen.
 • Dé referentie zijn in België in het vakgebied van Facility Management, voor de media, andere beroepsverenigingen en de bedrijfswereld.
 • Het platform zijn waar de verschillende stakeholders uit de facilitaire wereld elkaar kruisen, kennis uitwisselen (Exchange), Expertise opbouwen en evolueren op persoonlijk en community vlak (Evolve).

Missie en visie

Belfa wil de komende jaren de meerderheid van professionals in Facility Management bereiken, werkzaam in de verschillende sectoren actief in België, gaande van instellingen tot KMO’s, inclusief kleinhandel, hospitalen en scholen. Belfa wil hen de tools bieden om te evolueren in een professionele community dankzij het faciliteren van kennisuitwisseling, toegankelijkheid en een continu ontwikkelingsproces.

Met een community van 6000 personen vervult belfa een centrale rol in het Belgische Facility Management gebeuren aan de hand van een nationale vertegenwoordiging en een bewezen kennis van de verschillende beroepstakken en hun ontwikkelingsperspectieven.

In een wereld die wordt gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit profileert belfa zich als de kennisbrug tussen de basisprincipes van de sector en de nieuwe ontwikkelingen, ten gevolge van evoluties doorheen de verschillende generaties die voor een functie in Facility Management opteren, vandaag en morgen.

Belfa ambieert erkend te worden als dé referentie in Facility Management, door en via zijn community.

Belfa kan, als beroepsvereniging met een uitstekende reputatie, terugvallen op een betrouwbaar en solide netwerk van professionals die allen dezelfde waarden delen en zich ten volle bewust zijn van de sleutelrol van Facility Management binnen hun bedrijf of organisatie.

Activiteiten aangeboden door belfa zoals werkgroepen, projecten, opleidingen en netwerkevents faciliteren kennisuitwisseling en het delen van best practices (Exchange), bevorderen het niveau van expertise van de FM professional (Expertise) en realiseren groei, op persoonlijk, organisatie- en community niveau (Evolve) – de drie kernwaarden van belfa. Zo fungeert belfa als inspirator en draagt de vereniging bij aan vakvernieuwing en professionele zelfontwikkeling.

Facility Management

Facility Management omvat alle activiteiten en diensten die - in het kader van het totale gebouwenbeheer - bijdragen aan het optimaal functioneren van alle medewerkers door hen een betere werkomgeving te bieden. Dit omvat meer bepaald activiteiten zoals vastgoed- en contractbeheer, invulling van de werkomgeving, onthaal, beheer van audio- en video infrastructuur, verhuizing, ondersteuning, industrieel onderhoud en schoonmaak in het algemeen, catering, veiligheid en mobiliteit, ICT, energiemanagement en afvalbeheer ... dit zowel voor particuliere bedrijven als overheidsinstellingen, de non-profitsector en de zorgsector.