Follow us
          Directory  Contact   

 
 


Young belfa bestaat uit studenten, startende FM’ers en ervaren professionals. Samen willen wij meer bekendheid geven aan facility management over heel België, met oog voor verschillende leeftijden. Het verlagen van de drempel tussen de diverse groepen en het verbinden van FM’ers zijn onze voornaamste doelstellingen. Door kennis te delen en interactief in te spelen op de noden van jonge facility managers vergroten we de connectie met belfa en al haar leden. Onze werkgroep legt contacten met ervaren professionals en helpt jongere leden om op hun beurt met hen te connecteren. Dat maakt het mogelijk om vanuit beide doelgroepen expertise te delen en de uitwisseling van knowhow te verhogen.

Kortom: young belfa is een aanspreekpunt voor elke facility manager!
Zijn actief in de werkgroep young belfa:Waar hebben young professionals nood aan? Deze antwoorden kwamen uit de bus!
De werkgroep young belfa maakte in samenwerking met de belgian facility association (belfa) een geslaagde doorstart. Desondanks een bewogen en onzekere coronaperiode kon de werkgroep enkele succesvolle evenementen organiseren die studenten en (young) professionals samenbrachten. Uit de afgenomen enquêtes na ieder evenement, zoals de succesvolle Job Market Facility Management (12 mei 2021), werd al snel duidelijk dat de young professionals hunkeren naar live evenementen om de FM-wereld en de trends te ontdekken. Zo kijken ze uit naar een gevarieerd aanbod van bedrijfsbezoeken, workshops, opleidingen en beurzen in diverse FM-sectoren. Met het oog op de verwachtingen van young belfa-leden zal de werkgroep zich focussen op het organiseren van uitstappen, van zodra die terug toegelaten zijn.

Young belfa verwelkomt (young) professionals die hun expertise willen delen met open armen. Wens je een interessant onderwerp of een boeiende casestudy te delen? Of heb je een vooruitstrevend bedrijf in gedachten dat we kunnen bezoeken? Neem dan zeker contact op met young@belfa.be.

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.