Follow us
          Directory  Contact   

Inleiding


Missie & visie van WeX stream by belfa

De WeX* stream by belfa heeft als doel een brug te slaan tussen de verschillende disciplines die nadenken over hoe de werkomgeving evolueert, die ermee experimenteren en die deze evoluties ook uitvoeren. Hoe zullen we werken in de toekomst: laat ons samen een nieuwe kijk hebben op de werkomgeving van de toekomst, dit op basis van meerdere transities aan de gang momenteel “Work, Workforce, Workplace & Portfolio “.

Deze evoluties treden voortdurend in wisselwerking met de huidige veranderingen, wat leidt tot opportuniteiten en ook tot spanning:

  •  op het vlak van het werk (re-architecting Work) in het algemeen,
  •  op het vlak van de noden en verwachtingen van wie aan het werk is (unleash your Workforce) maar ook op het vlak van de houding van burger en consument,
  •  op het vlak van de werkomgeving zelf (adapt the Workplace),
  •  op het vlak van gebouwen en infrastructuur (rethink Real Estate).

Gekruiste blikken van FM, HR, IT, Digital, C-suite, Finance en daarbuiten….

Dankzij onze WeX-gasten met verschillende achtergronden en expertises voor een holistische en inspirerende benadering van de werkomgeving.

Blijf op de hoogte van WeX-stream updates, ontdek en neem deel aan onze komende initiatieven in 2022.

Contact: Sangara Klespis, WeX Leader & lid van de Raad van Bestuur van belfa wex@belfa.be

*WeX = Workplace eXperiences of We-X (cross disciplines)

Ga met de WeX stroom mee: