Follow us
          Directory  Contact   

Het Nieuwe werken van vandaag is hybride werken - Het Facilitair Bedrijf

“Het kantoor van de toekomst is een verzameling van fysieke locaties, gelinkt door technologie”. Werken op verschillende locaties zal ook in de toekomst een blijver zijn. Steeds vaker kom je in situaties terecht waarin je op hetzelfde moment (samen)wert met collega's die zich op een andere plek bevinden. Ook op verschillende tijdstippen werken wordt meer en meer gangbaar.

www.overheid.vlaanderen.be


8 november, 2021
Share this post
Archive