Follow us
          Directory  Contact   
Veuillez indiquer votre prénom et nom dans TANT : Sélectionnez l’événemel'ordre mentionné (Prénom Nom)

BELANGRIJK : Selecteer hierboven het evenement waarvoor u zich wilt registreren

Professioneel = je bent actief in de facilitaire diensten van je eigen bedrijf
Commercieel = je verleent diensten aan facility managers
Door dit vakje aan te vinken geef je belfa de toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) en ons eigen privacybeleid.
En cochant la case ci-après, vous donnez votre consentement au traitement et au stockage de vos données personnelles par belfa, conformément au GDPR et à notre politique de protection des données