Follow us
          Directory  Contact   

Séminaire CVC : chauffer et refroidir de manière durable !

Registrations are closed
Langue : néerlandais
Taal : Nederlands

A propos

Langue : néerlandais

Cet événement est organisé en collaboration étroite avec le groupe de réflexion Energie.

Programme

10h00 : Accueil et moment de networking

10h30 : Introduction Tanja Barella & Jos Devan

10h40 : Géothermie : La 4ème transition énergétique?
Michaël Verbiest - IFTech
 

11h20 : Pause et moment de networking

11h50 : Smart buildings : à la recherche d'un potentiel intelligent avec le 'Smart Readiness Indicator’
Jasper Meynen & Wim Boone - Ingenium

12h30 :  Découvrez la nouvelle législation sur les gaz à effet de serre fluorés (F-Gas) et les concepts CVC à l'épreuve du temps 
Thijs Van den Brande - Daikin


13h10 : Lunch et moment de networking 
14h00 : Fin

N.B. : Les bureaux de VDAB sont accessibles dès 7h et il vous est possible de télétravailler sur place avant l'événement.
Tarifs

Membres de belfa
Young belfa prof. : 50€ htva
Young belfa com. : 75€ htva
Etudiants : 50€ htva
Professionnels : 50€ htva
Commerciaux : 75€ htva
Non-membres de belfaProfessionnels : 75€ htva *
Commerciaux : 100€ htva * 

* réduit si vous devenez membre      
Professionnels = vous êtes actifs dans les services facilitaires de votre propre entreprise
Commerciaux = vous fournissez des services à des facility managers

Pratique

Parking: parking gratuit VDAB à côté du bâtiment Campus West -
Katwilgweg 4 - 2050 Antwerpen

Train

Gare la plus proche: Zwijndrecht

Métro

Quai le plus proche: Anvers Regatta Platform 4

Bus

delijn.be

Annulation

Annulation possible sans frais au plus tard une semaine avant l'événement via mail office@belfa.be sinon le prix plein sera facturé et dû.

En raison de circonstances imprévues, belfa peut être contraint d'annuler l'événement ou de modifier le programme.

Over

Taal : Nederlands

Dit evenement wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de denktank Energy.

Programma

10u00 : Onthaal en netwerkmoment

10u30 : Inleiding 
Tanja Barella & Jos Devan

10u40 : Geothermie: de vierde energietransitie? 
Michaël Verbiest - IFTech
We duiken dieper in deze techniek waarbij de bodem gebruikt wordt om te verwarmen en te koelen, namelijk geothermie. In eerste instantie wordt er toegelicht wat ondiepe geothermie eigenlijk is en waarom dit de laatste jaren zo sterk aan populariteit aan het winnen is. Daarna wordt er de koppeling gemaakt met hoe deze techniek past binnen 5de generatie warmtenetten (zoals Hertogensite te Leuven) en of geothermie ook toegepast kan worden in gebouwrenovatie. Tenslotte wordt er aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden de nodige hands-on experience gedeeld van projecten die vandaag de dag reeds gebruik maken van geothermie. 

11u20 : Pauze en netwerkmoment 

11u50 : - Smart buildings: op zoek naar slim potentieel met de Smart Readiness Indicator (SRI)
Jasper Meynen & Wim Boone - Ingenium
Smart buildings, een ondertussen flink ingeburgerd buzzword in de bouwsector. But what makes my building smart? Een slim gebouw betekent voor elke gebruiker, elke locatie, elke invulling, kortom elk gebouw, iets anders. Van een ruime definitie naar een concrete invulling, dat is de uitdaging. Een Smart Indicator zoals de SRI is een hulp in het proces om jouw gebouw op maat ‘slim’ te maken.
Jasper Meynen licht ons toe over de meerwaarde dat deze indicator met zich meebrengt en toont ons hoe het helpt bij een gebouw energie-efficiënt en performanter te maken.
De beslissing om een slim gebouw te creëren, valt best al in de conceptfase van een bouw- of renovatieproject. Niettemin is het ook mogelijk om de technologie naderhand te integreren en en het gebouw stapsgewijs slim te maken. Ongeacht het moment in de constructie- of levenscyclus van een gebouw, is een handleiding, een houvast, een helpende hand aangewezen om een overzicht te bieden van technologische mogelijkheden en aanwezig potentieel aangewezen. Een blik op de markt legt de verschillen en de gemene delers bloot.
SRI is een indicator ontwikkelt vanuit de Europese Commissie met een focus op energie, die weergeeft in welke mate een gebouw intelligent en flexibel gebruik maakt van energie en beschikbare middelen en technologisch klaar is om te interageren met de gebruikers en de externe omgeving. Met dit instrument kan men in kaart brengen hoe ‘slim’ een gebouw is en welk potentieel er aangesproken kan worden. Een case study van het Galilée gebouw te Brussel geeft een blik hoe de SRI ingezet wordt. 

12u30 : Kom meer te weten over de nieuwe F-gas wetgeving en futureproof HVAC-concepten 
Thijs Van den Brande - Daikin
Tijdens deze sessie geeft Thijs een diepgaand overzicht van de aankomende F-gas wetgeving die van kracht wordt in 2024. Geen abstract overzicht maar een concrete vertaling van de wetgeving en de praktijk, met focus op futureproof HVAC-concepten die je als facility manager direct kan toepassen. Hierbij kijken we naar zowel de impact van de wijzigingen in de F-gas wetgeving, de uitdagingen op het vlak van energie-efficiëntie en de uitdagingen op het vlak van services en solutions. Tijdens de sessies komen enkele voorbeelden aanbod uit kantoorgebouwen, servelrokalen, stockage ruimtes, koeling en bedrijfsrestaurants, proceskoeling en renovaties van brandersystemen.

13u10 : Lunch en netwerkmoment 
14u00 : Einde   

N.B.: De VDAB-kantoren zijn bereikbaar vanaf 7u en je kan voorafgaand aan het event op locatie telewerken.

Sprekers

Michaël Verbiest - IFTECH
Michaël is geoloog van opleiding, waardoor hij het nodige advies kan geven voor de uitvoering van geothermische boringen in de ondergrond. Binnen IFTech NV leidt hij het team van projectvoorbereiding en is hij verantwoordelijk voor het gehele voortraject van een geothermische installatie. Gaande van het initiële ontwerp tot de finale prijs van een dossier, waarbij hij wordt ondersteund door de technische kennis en ervaring van zijn collega’s. De grootste voldoening wordt behaald uit de eerder uitdagende projecten, die doorgaans in een Design & Build formule, worden uitgewerkt, dit voor zowel residentiële als industriële toepassingen.

Jasper Meynen - Ingenium 
Ir. Jasper Meynen studeerde af als burgerlijk ingenieur in de gebouwentechnieken aan de KU Leuven. Na zijn opleiding ging hij aan de slag bij studiebureau Ingenium als projectingenieur elektriciteit. Vanuit deze functie kwam hij enkele jaren geleden terecht in het team dat zich toelegt op Smart Buildings. Op heden combineert hij deze rol als kennisexpert met de functie van project manager binnen Ingenium.
In het kader van de kennisexpertise smart buildings maakt hij deel uit van meerdere werkgroepen rond de Smart Readiness Indicator (SRI). Binnen België was hij betrokken bij de werkgroep van Buildwise die fungeert als niet-officiële testfase, alsook bij de integratie van smart buildings (gebaseerd op de SRI) in de duurzaamheidsmeter GRO van de Vlaamse Overheid. Tevens is hij lid van de Europese werkgroep WG2 Maintenance & potentional extension of the SRI calculation methodology. Een werkgroep met 15 leden uit diverse Europese landen werkt aan het onderhoud en de verdere ontwikkeling ter verbetering van de SRI.

Wim Boone - Ingenium 
Senior Expert smart buildings & datacenters, Business Development Manager en ICT manager bij Ingenium nv sinds 1993 waar men toen al sprak over intelligente gebouwen.  Hij heeft een sterke interesse in het toepassen van allerlei ICT systemen in de bouwwereld zoals b.v. telecommunicatie- en gebouwenbeheersystemen.  Vanuit zijn jarenlange ervaring als projectmanager van grote en complexe projecten, heeft hij een sterke visie ontwikkeld op smart buildings die tot een duurzamere wereld dienen te leiden en die hij samen met het Ingenium team verder uitdraagt.
Hij is sedert 2017 voorzitter van een Europese werkgroep rond smart buildings waarbij diverse landen kennis en ervaring met elkaar delen wat heel inspirerend werkt. En hij geeft als voorzitter van de stuurgroep Wetenschap&Technologie aan het Post Universitair Centrum KULeuven mee vorm aan diverse opleidingen waaronder Smart Buildings voor vastgoedkunde professionals.  

Thijs Van den Brande - Daikin

Vanuit zijn achtergrond als Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde, met een expertise in energie in gebouwen is Thijs Van den Brande dagelijks bezig om de impact van de producten van Daikin op de bebouwde omgeving te becijferen en waar nodig fricties in de hele waardeketen van de hvac-r weg te nemen. In zijn functie als Environmental research specialist is hij onder andere bezig met de rol van de duurzame warmte in de energie- en klimaatplannen, de revisie van de koelgaswetgeving en andere wetgevende initiatieven die op lange termijn het productportfolio van Daikin kunnen beïnvloeden.

Tarieven

belfa-leden
Young belfa prof. : 50€ excl. btw
Young belfa com. : 75€ excl. btw 
Studenten : 50€ excl. btw 
Professionelen : 50€ excl. btw 
Commerciëlen : 75€ excl. btw
Niet belfa-ledenProfessionelen : 75€ excl. btw *
Commerciëlen : 100€ excl. btw *

* voordeliger als je lid word  
Professionelen = je bent actief in de facilitaire diensten van je eigen bedrijf
Commerciëlen = je verleent diensten aan facility managers

Praktisch

Parking: gratis parking VDAB naast het gebouw Campus West -
Katwilgweg 4 - 2050 Antwerpen

Trein

Dichtstbijzijnde station: Zwijndrecht

Metro

Dichtstbijzijnde perron: Antwerpen Regatta Perron 4

Bus

delijn.be 

Annulatie

Annuleren kan enkel via mail naar office@belfa.be tot 1 week voor het event. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Door onvoorziene omstandigheden kan belfa genoodzaakt zijn het evenement te annuleren of het programma te wijzigen.

Au cours de cet événement, des photos seront prises qui pourront être utilisées dans notre FM-Magazine et sur notre site internet. Vous pouvez indiquer à tout moment que vous n'êtes pas d'accord avec l'utilisation d'une photo en adressant une demande écrite à office@belfa.be.

Tijdens dit evenement zullen foto's worden genomen die eventueel zullen worden gebruikt in ons FM-Magazine en op onze website. Je kan te allen tijde aangeven dat je het niet eens bent met het gebruik van een foto, door een schriftelijk verzoek te richten aan office@belfa.be.

Date et heure
mercredi
28 février 2024
10:00 14:00 Europe/Brussels
Lieu

VDAB Campus West

Katwilgweg 4
2050 Antwerpen
Belgique
--VDAB Campus West--
Obtenez la direction
Organisé par

belfa

+32 468 13 81 25
office@belfa.be
PARTAGER

Découvrez ce que les gens voient et disent à propos de cet événement et rejoignez la conversation.