Follow us
          Directory  Contact   

Trends Tendances - Campagne 'Sécurité' - Le conseiller en prévention vs. le facility manager.

Uniquement disponible en néerlandais

De preventieadviseur vs. de facility manager: wie neemt welke rol op binnen je organisatie?

Veiligheid, preventie en welzijn. De begrippen worden vaak in één adem genoemd, maar what’s in a name en wie is waarvoor verantwoordelijk binnen organisaties? Welke rol spelen de facility manager en de preventieadviseur? Tanja Barella, director bij belfa, legt uit.

“Het antwoord gaat verder dan een pure taakomschrijving, en de functies dreigen weleens te botsen. Dit terwijl beide partijen, net zoals hun werkgever, hetzelfde doel nastreven: het maximale welzijn van de werknemer. Zoals zo vaak is er echter de kloof tussen de theorie en de praktijk. We zien nog te vaak dat de preventieadviseur en facility manager op een andere golflengte zitten, niettegenstaande ze mekaar in principe moeten aanvullen en versterken. De verklaring ligt voor de hand. De preventieadviseur handelt vanuit de pure wet en heeft een informerende of instruerende rol. De facility manager probeert de wettelijke verplichtingen zo goed mogelijk te rijmen met de realiteit op de werkvloer, waarbij het creëren van een optimale werkplek voor de werknemers centraal staat. Hij probeert hen, de bezoekers én derden maximaal te ontzorgen en te ondersteunen. Geen gemakkelijke opdracht in tijden waarin de functie van de werkplek nieuwe invullingen krijgt, de interne en externe klanten alsmaar kritischer worden en de war for talent hevig woedt. Komt daarbij dat de facility manager een budgettaire verantwoording moet afleggen en nog te vaak puur als ‘de kostenpost’ wordt gezien.”

Onbekend is onbemind
“Hoe deze kloof te dichten valt? Mits goede afspraken, die worden gestuurd vanuit de risicoanalyse. Door in overleg te treden over de taakomschrijvingen, nauwer en  constructiever samen te werken en vooral de werkgever te betrekken bij de acties. Onbekend is immers onbemind. Je vraagt je misschien nog af of het mogelijk is om de functie van preventieadviseur en facility manager in één persoon te verenigen? Ja, ažankelijk van de grootte van de organisatie en mits duidelijke aŸakening van de taken en verantwoordelijkheden. En vergeten we ook hier de rol van de HR-afdeling niet, met het oog op constructief overleg. Facility management speelt zich immers meer en meer af op de raakvlakken tussen diverse afdelingen in een bedrijf. Een kruisbestuiving die het hoger doel enkel ten goede komt: de veiligheid en het welzijn van de mens centraal stellen.”

Volledig dossier downloaden  

dans News
27 avril, 2023
Partager ce poste
Tags
Archiver