Follow us
          Directory  Contact   

Situation de l'EPC et de l'obligation de rénovation pour les bâtiments non résidentiels en Flandres.

Information disponible en néerlandais uniquement

Zoals je weet is sinds 1 januari 2023 het nieuwe EPC NR verplicht bij verkoop, verhuur, erfpacht en opstalrecht van een niet-residentiële gebouweenheid. Vanaf 1 mei 2023 wordt deze verplichting uitgebreid naar álle overdrachten in volle eigendom.

Ondertussen zijn de eerste 100 energiedeskundigen type D erkend en de eerste 300 EPC's NR werden opgemaakt via de webapplicatie. Erkende energiedeskundigen type D kunnen ervoor kiezen om hun gegevens te delen via de Energiekaart.

Tegelijk is sinds de start van dit jaar de renovatieverplichting voor grote niet-residentiële gebouweenheden uitgebreid met een labelplicht. De renovatieverplichting geldt sinds 2022 voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouweenheden (groot en klein). Alle niet-residentiële gebouweenheden moeten binnen de 5 jaar aan een minimum maatregelenpakket voldoen. Niet-residentiële gebouweenheden die klein zijn, en waarbij men kiest voor de methode voor kleine niet-residentiële gebouwen (kNR), moeten sinds 2022 ook minstens label C behalen.

Grote niet-residentiële gebouweenheden die deel uitmaken van een niet-residentieel gebouw dat in totaliteit wordt verkocht, moeten - naast het minimale maatregelenpakket dat in 2022 is ingevoerd - vanaf 2023 ook een minimaal energielabel behalen, binnen de 5 jaar na notariële overdracht in volle eigendom. Het minimumlabel is vastgelegd op label E, wat overeenkomt met een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5%.

Het energielabel staat vermeld op het nieuwe EPC NR en is gebaseerd op gemeten energiegebruiken. Om dus een zo goed en waarheidsgetrouw mogelijk energielabel te behalen, zijn resultaten op basis van meetdata noodzakelijk. Eigenaars, beheerders en gebruikers van een niet-residentieel gebouw starten daarom best nu al met het nauwgezet registreren van de beschikbare meterstanden.

Tips:


dans News
15 mars, 2023
Partager ce poste
Tags
Archiver