Follow us
          Directory  Contact   

Rénovation énergétique - en quoi peut-elle vous aider?

Uniquement disponible en néerlandais

Heeft u al nagedacht over hoe u uw CO2-uitstoot kan verminderen? Bent u op zoek naar duidelijke informatie over energiezuinig renoveren? Wilt u graag beginnen aan energetische renovatie, maar hebt u nood aan een concrete handleiding? Dan is ons e-book over energiezuinig renoveren zeker iets voor u!
 
Op vlak van verduurzaming van gebouwen en hun omgeving is er heel wat aan het gebeuren. De EU wil tegen 2050 een koolstofvrij energiesysteem, maar momenteel is energieverbruik de oorzaak van meer dan 75% van de broeikasgassen in Europa. Dit zorgt voor een overvloed aan oplossingen en wetgeving om CO2-uitstoot te verminderen en energiekosten te besparen. Het wordt een complex verhaal als u weet dat de regelgeving gewestelijk verschillend is en frequent wordt aangepast. 
 
In ons e-book zetten wij alle wetgeving op een rijtje en kan u een concreet stappenplan ontdekken om zelf aan de slag te gaan met energiezuinig renoveren. 
 
De volgende topics zullen aan bod komen: 
• Het huidige energieklimaat en Europese Green Deal 
• Energetisch renoveren als winst 
• Wetgevingen en certificering 
• Subsidies en steunmaatregelen om op te rekenen 
• Een renovatiemasterplan 
• Concrete cijfers: enkele voorbeelden van energetische optimalisatie 

Het e-book downloaden 

dans News
25 avril, 2023
Partager ce poste
Tags
Archiver