Follow us
          Directory  Contact   

MediaPlanet - Voorwoord : Welke richting moet het nu verder uit?

Disponible en néerlandais uniquement

In deze op zijn zachtst gezegd uitdagende tijden zoekt een mens naar enige vorm van houvast. Zo ook facility managers. We hebben dan wel onze vrijheid herwonnen, maar welke richting moet het nu verder uit? Tanja Barella, director bij belfa, geeft alvast enkele richtingaanwijzers mee.

Tanja Barella
director bij belfa

Er is de afgelopen jaren enorm veel gebeurd en veranderd. Is de slinger op bepaalde vlakken doorgeslagen? Of is het moment aangebroken om radicaal van koers te wijzigen? Ik denk dat de oplossing, zoals zo vaak, de gulden middenweg is. Op maat van elke organisatie. Jazeker, het aantal vierkante meter (leegstaande) kantooroppervlakte moet
kritisch onder de loep worden genomen. Zo ook de nieuwe werkmodellen. En we denken maar beter zeer goed na over hoe we medewerkers nog kunnen motiveren om naar kantoor te komen. Of hoe we nieuw talent überhaupt kunnen aantrekken én houden. Het komt er nu vooral op neer om de koppen bij elkaar te steken, over de verschillende afdelingen heen, en
een langetermijnvisie uit te werken. FM, HR en IT groeien binnen dat kader trouwens alsmaar meer naar elkaar toe.

Het FM-Trendrapport
Graag geef ik enkele richtingaanwijzers mee. Ons FM-Trendrapport, dat we dit jaar voor de vierde keer in nauwe samenwerking met PROCOS publiceerden, is een nuttig kompas. Meer nog, het is een onmisbaar instrument voor elke FM-professional. Het is niet alleen een foto van de FM-markt, maar schetst ook de actuele trends en toekomstverwachtingen van de marktspelers. De respondenten geven onder meer aan dat nieuwe technologieën, duurzaamheid en de war for talent de drie belangrijkste topics zijn die het facilitair departement in de toekomst zullen beïnvloeden. In de top drie van technologische trends staat Big Dataop 1, BIM (Building Information Model) op 2 en FMIS (Facility Management Information System) op drie. Op korte termijn (2022-2024) is een meerderheid de mening toegedaan dat de ‘New Way of Working’ de standaard wordt. De lockdown was een verplicht
experiment voor thuiswerk en toonde dat dit voor vele kenniswerkers een deel van 
het nieuwe normaal wordt.

"De lockdown was een verplicht experiment voor thuiswerk en toonde dat dit voor vele kenniswerkers een deel van het nieuwe normaal wordt."


Leidende rol
In het uitgebreide rapport - dat u kan raadplegen via belfa.be - gaan we ook nader in op andere hot items zoals mobiliteit, smart buildings, wellbeing, cleaning en catering. De facility manager treedt bij dit alles alsmaar meer op de voorgrond. De kennis van de organisatie, de competentie om te verbinden met alle departementen en zijn of haar technische expertise zal de facility manager in de huidige transitie meer dan ooit een leidende rol geven!

Het artikel downloaden : 

dans News
21 juin, 2022
Partager ce poste
Tags
Archiver