Follow us
          Directory  Contact   

MediaPlanet - Facility Management - juni 2023

Disponible en néerlandais uniquement

Tanja Barella (belfa) bespreekt in deze editie de ‘groene’ rol van de facility manager: “Hij is de lijm tussen alle afdelingen van het bedrijf.”

“Zijn we écht groen of doen we ons groener voor dan we zijn?”

In hun streven naar het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen beseffen bedrijven steeds meer dat de facility manager een cruciale rol speelt. “Hij is de lijm tussen alle afdelingen in het bedrijf”, zegt Tanja Barella, director bij belfa.

Meer en meer krijg ik de vraag hoe facility managers het best omgaan met de vele uitdagingen die op bedrijven aomen. Zijn de huidige werkmodellen en -plekken futureproof? Komen ze tegemoet aan de noden van het hybride werken? Spelen ze in op veiligheid, gezondheid en wellbeing? Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er? Voldoen ze aan de verwachtingen van de medewerkers? Trekken ze talent aan? Motiveren ze om te blijven? En zo kan ik nog even doorgaan. Het antwoord is volgens mij simpel samen te vatten in één
allesomvattend begrip: duurzaamheid. Een overkoepelende term met vele gezichten:
zowel intern als extern. 

People, Planet en Profit 
Neem bijvoorbeeld de war for talent. Sollicitanten nemen het DNA van het bedrijf
onder de loep: botsen de activiteiten, missie en visie van dit bedrijf niet met mijn eigen
waarden en normen? Wil ik wel voor een bedrijf werken dat zich groener voordoet
dan het is? Het gaat immers over meer dan een groene slogan, marketingcampagne of
steun aan een milieuorganisatie. Waar het dan wel over gaat? Over het kernproces van
de onderneming. Over de drie P’s: People, Planet en Profit. Over de mate waarin we
de CO2-uitstoot beperken. Over de SDG’s waarop we inzetten. De zeventien duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen worden onderverdeeld in vijf grote thema’s: mensen, planeet,
welvaart, vrede en partnerschap. Ze vormen een leidraad, een bron van inspiratie en motivatie. Nam jij ze al onder de loep? Of is het nog een ver-van-je-bedshow?
Het is geen optie om de boot te missen. Duurzaamheid vereist een korte- én langetermijnvisie, gekoppeld aan een concreet plan van aanpak dat bij voorkeur afgetoetst
wordt aan een bepaalde standaard. Het begrip ‘verplichting’ komt trouwens steeds
vaker in de plaats van de vroegere ‘vrijblijvendheid’. Ik denk aan de Green Deal, aan
de strengere EPB-en EPC-eisen, de nieuwe renovatieverplichtingen, enz.

Rol van de facility manager
Binnen dat kader speelt de facility manager een cruciale rol. Hij kent het bedrijf door en
door, zit in een vroeg stadium mee aan tafel en zet mee de lijnen uit om die vervolgens in de
praktijk te realiseren. Als spilfiguur is de facility manager de lijm tussen de afdelingen. Een
optimale samenwerking tussen onder andere HR, IT en finance is aan de orde. Hierbij benadruk ik de ondersteunende rol van digitalisering. Meten is weten: data verzamelen, analyseren, juist interpreteren en optimaliseren. Hoe je het ook draait of keert, anno 2023
hangt de succesvolle toekomst van bedrijven in grote mate af van het antwoord op
deze vraag: zijn we écht groen of doen we ons groener voor dan we zijn? 

Lees ook in deze editie :

  • Eenvoudige tips en tricks om je bedrijf op korte termijn duurzamer te maken.
  • Hoe facilitair beheer ESG-doelen ondersteunt
  • Van facility management naar ‘experience management’
  • Kantoorinrichting - Flexibele werkruimtes als cruciale factor om talent aan te trekken en te behouden.
  • Expertise - Marijke Bruyninckx bespreekt de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op de werkvloer.
  • Een geïntegreerde kantoorinrichting verhoogt het werkgeluk van je werknemers.
  • Wat de Europese Green Deal betekent voor de facility manager.

Lees online op www.planet-online.be

Volledig dossier downloaden

28 juin, 2023
Partager ce poste
Archiver