Follow us
          Directory  Contact   

Het Facilitair Bedrijf is al vele jaren bezig met het terugdringen van het energieverbruik in de kantoorgebouwen

Disponible en néerlandais uniquement

Aan het woord

Stefaan De Taeye – Ingenieur Energiebeheer bij Het Facilitair Bedrijf

De energiecrisis is eigenlijk nog een recent gegeven. Maar Het Facilitair Bedrijf is al jaren bezig met het terugdringen van het energieverbruik in de kantoorgebouwen. Wanneer zijn jullie daar effectief mee gestart en op welke manier?

Ongeveer een 8-tal jaar geleden heeft onze directie beslist om structureel onze energieverbruiken te gaan verminderen binnen ons gebouwpatrimonium. In 2015 zijn we hiermee actief aan de slag gegaan en hebben we een energiemanagementsysteem op poten gezet volgens de ISO 50001-norm.

Zo’n energiemanagementsysteem is een tool om actief aan energiebeheer te doen en op een georganiseerde manier. Zo kunnen we onze energieverbruiken systematisch verminderen, en dus ook onze energiefactuur.

Ook onze vastgoedstrategie zorgt ervoor dat ons energieverbruik fors daalt. In Brussel zijn in het verleden energieverslindende kantoren verlaten om te verhuizen naar het bijna-energieneutrale Herman Teirlinckgebouw en het zwaar gerenoveerde Hendrik Consciencegebouw. Eenzelfde beweging zal ingezet worden met de verhuis naar het toonaangevende Marie Beplairegebouw. Naast de optimalisatie van de Vlaams Administratieve Centra in de provinciehoofdsteden naar het hybride werken, zetten we in op centralisatie in de centrumsteden zoals bv. Aalst, Oostende en Turnhout. Ook hier schenken we bijzondere aandacht aan energie-efficiëntie, toegankelijkheid, circulariteit, bereikbaarheid, of kortom; aan duurzaamheid.

Jullie hebben ook een ISO 50001-certificaat voor energiebeheer? Wat houdt dit in en sinds wanneer hebben jullie dit?

Sinds 2017 zijn we inderdaad gecertificeerd. Dit houdt in dat een externe auditor ons energiebeheer, en alle processen die hiermee te maken hebben, nauwgezet controleert en aftoetst om na te gaan of we wel voldoen aan de eisen die de ISO 50001-norm voorschrijft. Belangrijk is ook dat we continu verbeteren. Dit kan zowel op vlak van energieprestaties, maar ook bv. op vlak van sensibilisatie of processen.

Zo’n certificaat is 3 jaar geldig. En ieder jaar wordt er bovendien een opvolgingsaudit uitgevoerd door de externe auditor om te kijken of we nog op koers zijn. Om de 3 jaar worden we dan volledig opnieuw geauditeerd.

We zijn trouwens ook ISO 14001 gecertificeerd. Milieubeheer behoort nu eveneens tot ons dagelijks werk!

Hebben jullie al mooie resultaten geboekt?

Met enige fierheid kunnen we mooie resultaten voorleggen. Ik neem er een aantal uit:

  • Sinds 2015 hebben we 42% minder primaire energie verbruikt. In 2015 bedroeg het primair energieverbruik van onze grote kantoorgebouwen 106 GWh, in 2021 nog 61,5 GWh.

  • Sinds 2015 hebben we 39% minder CO2-uitstoot kunnen realiseren. In 2015 bedroeg de CO2-uitstoot van onze grote kantoorgebouwen 4550 ton, in 2021 nog 2780 ton.

  • Sinds 2015 is ook onze energiekost gedaald samen met het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen. Zo betaalden we in 2015 4,7 miljoen euro aan energiefacturen, in 2020 was dit nog 3,5 miljoen euro. Of een besparing van 34% op ons energiebudget. De gemiddelde energieprijzen voor elektriciteit en gas zijn in dezelfde periode respectievelijk gestegen met 9% en gedaald met 27%. Wetende dat elektriciteit ongeveer 3,5 keer duurder is dan aardgas, hebben we dus een mooie besparing gerealiseerd op onze energiekost.

    Vanaf 2021 zijn de energieprijzen gestegen om in 2022 verder te exploderen tot nooit eerder geziene hoogtes (zie grafiek hieronder)In juli 2022 betaalden we bv. voor elektriciteit 3,5 keer meer en voor aardgas zelfs 6 keer meer dan in 2020! Ons actief energiebeheer heeft voor een bepaalde buffer gezorgd, maar met de huidige energieprijzen is het vechten tegen de bierkaai.

Wat zijn de toekomstplannen?

Momenteel bevinden we ons in een energiecrisis. Gelukkig zijn we al een aantal jaar bezig met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, anders zouden de energiefacturen nog een pak hoger uitvallen. Echter is dit onvoldoende om de huidige energiecrisis door te komen; het energiebudget is op, waardoor tijdelijke maatregelen zich dan ook opdringen. Comfort blijft in kader van actief energiebeheer altijd een prioriteit, maar om de energiefactuur met 15% verder te laten dalen op korte termijn, kunnen we niet anders dan maatregelen nemen die ook een impact zullen hebben op ons comfort.

Nu passen we ons energiebeheer toe op onze grotere kantoorgebouwen waaronder bv. onze VAC’s (Vlaamse administratieve centra). Dit zijn logisch gezien de grootste energieverbruikers en deze hebben dus ook de meeste impact op ons energiebudget. Bijkomend draagt Het Facilitair Bedrijf in deze gebouwen gebouwverantwoordelijkheid, waardoor er een lokaal team van Het Facilitair Bedrijf ter beschikking is. In de toekomst willen we echter meer aandacht besteden aan de kleinere gebouwen zonder gebouwverantwoordelijkheid bv. de justitiehuizen.

Dit is een ambitieus voornemen gezien we niet zomaar energiebeheer kunnen “kopiëren” naar de kleinere gebouwen. Daar hebben we immers de middelen en het budget niet voor. Binnen Het Facilitair Bedrijf zijn we echter niet bang van een challenge; startend vanuit onze vastgoedstrategie zullen we een plan opmaken teneinde een energiebeheer ‘light’ te implementeren voor de kleinere gebouwen. Zo zullen we klaar zijn om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen en mogelijks ook te overtreffen!

Bedankt Stefaan en nog veel succes!

Meer info over energiebeheer bij Het Facilitair Bedrijf


Wil je meer informatie over het milieu- en energiebeheer bij Het Facilitair Bedrijf?
Neem dan zeker een kijkje op de webpagina’s van milieu-en energiebeheer bij Het Facilitair Bedrijf.

dans News
28 octobre, 2022
Partager ce poste
Tags
Archiver