Follow us
          Directory  Contact   

Fokus maart 2023 - Dossier Facility Management

Uniquement disponible en néerlandais

Duurzaamheid is niet langer vrijblijvend

Tanja Barella - Director belfa
"'In tegenstelling tot vroeger zijn niet enkele, maar alle schakels in de keten bezig met duurzaamheid."

Hoe duurzaam en verantwoord ondernemen organisaties écht? Het antwoord op deze vraag is meteen ook het antwoord op de vraag in welke mate organisaties futureproof zijn.

Toekomstgerichte bedrijven omarmen anno 2023 de drie ESGfactoren: Environmental, Social en Governance. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn niet langer mooie woorden of promopraatjes om het imago op te smukken. Ze zijn een
afspiegeling van een maatschappij waarin deze kernwaarden alsmaar belangrijker
worden. En daarbij speelt de facilitymanager in bedrijven en organisaties een bijzonder
grote rol. Hij of zij kent het reilen en zeilen van het bedrijf door en door en zit als
spilfiguur mee rond de tafel om de lijnen uit te zetten en in de praktijk te realiseren.

Want écht duurzaam en verantwoord ondernemen vergt denkwerk met duidelijke
korte- en langetermijndoelstellingen, bij voorkeur afgetoetst aan een standaard. Waar
willen we naartoe en hoe gaan we ervoor zorgen dat de drie P’s – People, Planet en
Profit – in evenwicht zijn en vooral ook blijven? Denk maar aan de war for talent,
die momenteel heviger woedt dan ooit. Hoe maken organisaties het verschil om
jong talent aan te trekken, om ervaren medewerkers te houden en hoe gaan ze om
met de vele generaties op de werkvloer?

Sinds 2023 zijn er tal van nieuwe regelgevingen en deadlines. Duurzaamheid
is niet langer vrijblijvend, maar meer en meer een verplichting. Ik denk aan de
nieuwe, strengere EPB-eisen, de renovatieeisen, enzovoort. In onze sector zien we
trouwens vaker dat bedrijven die huren van de eigenaar verwachten dat die ook
effectief initiatieven neemt op het vlak van duurzaamheid. Zo niet, dan wordt er
uitgekeken naar een andere partij.

En laat ik vooral de vierde P niet vergeten, die van Partnerships. In tegenstelling
tot vroeger zijn niet enkele, maar alle schakels of leveranciers in de keten
momenteel bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ook binnen facility management wordt er meer geopteerd voor partners die deze
kernwaarden in hun DNA hebben. 

En ook het onderwijs mist de boot niet. Onze young professionals, die vaak reeds doordrongen zijn van de duurzaamheidsgedachte, worden vanuit de opleiding Facility Management aan de Odisee Hogeschool in Gent klaargestoomd voor het werkveld, met oog voor de huidige ontwikkelingen. Momenteel wordt het eerste jaar van het nieuwe curriculum
uitgerold, dat steunt op de pijlers duurzaam huisvesten, hospitality en management. Het curriculum is trouwens zélf ook duurzaam. Binnen Odisee werkt men ‘Duurzaam, Inclusief, Werkbaar, in co-creatie’. Leerinhouden kunnen jaar na jaar vlot worden aangepast naargelang de innovaties en trends in het werkveld. En het vakkenaanbod is opgesteld vanuit de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Veelbelovend voor de toekomst!

De facilitymanagers van de toekomst opleiden:
een stevige uitdaging

Tilly Baute - Opleidingshoofd Facility Management
aan de Odisee Hogeschool Gent
"Het belang van een goede opleiding in het vakgebied kan
nauwelijks worden overschat."

De facilitymanager is in enkele jaren geëvolueerd van een
manusje-van-alles naar een echte dirigent binnen een bedrijf. Vandaag de dag is een facilitymanager een belangrijke operationele en strategische manager. De functie heeft
zoveel verschillende facetten dat er een opleiding op maat voor nodig is.

“Het is niet zo eenvoudig om de taken van een facilitymanager te omschrijven
omdat het er zo veel zijn. Een facilitymanager zorgt voor het beheer van gebouwen, onderhoudswerken, de uitwerking van strategische projecten, en nog veel meer. Het is een
zeer afwisselende job”, verduidelijkt Nathalie Tramonte, coördinator van de opleiding aan de HEPL (Haute École de la Province de Liège). Deze tweejarige masteropleiding – de enige opleiding in facilitymanagement in Franstalig België – werd twaalf jaar geleden opgericht
in een poging om dit innovatieve en complexe beroep te formaliseren.

In Vlaanderen bestaat er al ruim dertig jaar een gespecialiseerde opleiding aan de Odisee Hogeschool in Gent. “Het belang van een goede opleiding in het vakgebied kan nauwelijks worden overschat”, aldus opleidingshoofd Tilly Baute. “Facility managers worden bij de uitoefening van hun functie voortdurend geconfronteerd met de vele snel evoluerende invalshoeken waar ze rekening mee moeten houden.”

Lees meer:
- Revolutie op de werkvloer
- Meer dan digitalisering en technologie
- Hoe gastvrijheid een verdienmodel werd
- De facilitymanagers van de toekomst opleiden: een stevige uitdaging
- Welzijn, of niet zijn
- Smartlist • Wat je zelf doet, doe je dat beter?
- Expertpanel • ‘Werknemers zorgen ervoor dat werkgevers de lat hoger leggen’
- Nawoord • Jos Duchamps

Fokus volledig dossier downloaden 

24 mars, 2023
Partager ce poste
Archiver