Follow us
          Directory  Contact   

EPC NR obligatoire pour les bâtiments publics et gouvernementaux d’ici 2024

Information disponible en néerlandais uniquement 

Tegen 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen over een EPC voor niet-residentiële gebouwen beschikken, om aan de uithangplicht te voldoen.

Vanaf 1 januari 2024 kan het huidige EPC Publiek daar niet langer voor gebruikt worden.

Uitzondering voor kleine niet-residentiële publieke gebouwen: om aan de uithangplicht te voldoen, kan tot uiterlijk 1 januari 2025 een EPC Publiek gebruikt worden, op voorwaarde dat de metingen opgestart zijn voor 1 januari 2023 en dat het EPC uiterlijk op 1 februari 2024 werd ingediend. Nadien kan enkel een EPC kNR of een EPC NR gebruikt worden om aan de uithangplicht te voldoen.

Om een zo goed en waarheidsgetrouw mogelijk energielabel te behalen, is het belangrijk nu al nauwgezet de beschikbare meterstanden te registreren.

Let op: het EPC NR dat het EPC publiek vervangt, zal moeten opgemaakt worden in opdracht van de gebouweigenaar, erfpachter of opstalhouder en niet door de gebouwgebruiker, zoals bij het EPC publiek het geval is.

Help je mee deze informatie over het EPC_NR te verspreiden via jouw kanalen?

Voor al jouw vragen rond het EPC voor niet-residentiële gebouwen verwijzen we je graag door naar veka@vlaanderen.be. Als je jouw vraag zo concreet mogelijk stelt, met de nodige bijlagen indien nodig, kunnen ze je snel en gericht een antwoord bezorgen.

dans News
29 mars, 2023
Partager ce poste
Tags
Archiver