Follow us
          Directory  Contact   

Des espaces de stationnement et de recharge pour véhicules électriques à l'abri du feu?

We zien meer en meer elektrische voertuigen in het straatbeeld opduiken. Daarom zullen er in de meeste gevallen extra maatregelen genomen moeten worden in gebouwen. De huidige brandveiligheidsvoorschriften zijn namelijk gebaseerd op het stallen van traditionele voertuigen met verbrandingsmotor en de aanwezige preventiemaatregelen zijn dus niet voldoende voor de specifieke brandrisico’s van elektrische voertuigen.

Naast de elektrische wagens zullen ook elektrische (brom)fietsen, steps, bussen en lichte vrachtwagens meer en meer gebruikt worden. Er worden nu al elektrische laadplaatsen verplicht door de bouw- of uitbatingsvergunning. Deze elektrische voertuigen worden op verschillende locaties achtergelaten en opgeladen:

  • op openbare parkings
  • in ondergrondse parkeergarages
  • in bergruimten van appartementsblokken

Gezien de aard van de aanwezige batterijen, vormt dit een verhoogd brandrisico. Elektrische voertuigen maken namelijk in bijna alle gevallen gebruik van li-ion batterijen. Dit type batterijen heeft een brandbaar chemisch milieu in hun cellen, waardoor ze zeer moeilijk te blussen zijn. De batterijen zullen telkens opnieuw spontaan blijven ontbranden, zelfs wanneer ze geblust lijken. Ook zal de vuurhaard zich sneller ontwikkelen en kan de brand veel heviger zijn. Bovendien worden er brandende deeltjes in het rond geprojecteerd, wat voor een snelle branduitbreiding kan zorgen.

Lees verder...


dans News
19 septembre, 2021
Partager ce poste
Tags
Archiver