Follow us
          Directory  Contact   

Belfa accueille son nouveau 'Brons Corporate Partner'

Jette Clean - Brons Corporate Partner

Tout a commencé en 1992. La qualité de ses services fournis a entraîné une croissance rapide. 

Jette Clean a acquis la certification ISO 9001:2000. 

En 2004, la société a obtenu sa première étoile en tant "qu'entreprise éco-dynamique". 

En avril 2020 Jette Clean a obtenu le certificat VCA** - version 2017/6.0., ceci en plus du certificat ISO 14001 : 2015 déjà obtenu en février 2017. 

En savoir plus sur ce nouveau partenaire d'entreprise belfa brons 

Jette Cleaning werd in 1992 opgestart. De kwaliteit van de geleverde diensten leidde tot een snelle groei. Het bedrijf is ISO-gecertificeerd versie 9001:2000 en behaalde in 2004 zijn eerste ster als ‘Ecodynamische onderneming’.  

In april 2020 behaalde Jette Cleaning het certificaat VCA** – versie 2017/6.0.

Met het oog op het optimaal respecteren van het leefmilieu behaalde Jette Cleaning in februari 2017 tevens het ISO-certificaat 14001: 2015.

Meer weten over deze nieuwe belfa brons corporate partner 

dans News
# 2024
1 février, 2024
Partager ce poste
Tags
Archiver