Follow us
          Directory  Contact   

AZ Sint-Maarten obtient le label Smiley (uniquement en NL)

Al jaren zet AZ Sint-Maarten sterk in op (voedsel)veilige maaltijden, zowel voor patiënten als medewerkers. Het ziekenhuis voegde onlangs woord bij daad en behaalde het Smiley-label, het hoogste kwaliteitslabel, waarmee de zorginstelling bewijst  dat ze goede hygiënepraktijken volgt en dagelijks hard inzet op voedselveiligheid. Het label werd toegekend door het FAVV (Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen), na een grondige audit door de geaccrediteerde certificerings- en keuringsinstelling Foodcheck NV. 

Autocontrolesystemen

“Om het Smiley-label te kunnen behalen, moesten we via een audit aantonen dat we beschikken over een geloofwaardig autocontrolesysteem dat gevalideerd en gecertificeerd is”, aldus Annelies Van Gaver, directeur facilitair departement. “Via zo’n autocontrolesysteem, waarmee we al jaren werken, controleren we voortdurend de eigen werking op wettelijk bepaalde kritische punten, en dat van in de keuken tot op de patiëntenkamer. Denk maar aan het regelmatig checken van de vervaldatum van voedingswaren, maaltijden op de juiste temperatuur serveren, het reinigingsplan van de keuken opvolgen, etc. Een hele checklist waar we dagelijks streng op toezien.”

Focus op patiëntenkeuken en medewerkersrestaurant

De focus van de audit lag vooral op de patiëntenkeuken en het medewerkersrestaurant, Resto M!, maar ook verpleegeenheden en de melkkeuken kwamen aan bod. Ronald Geeroms, directeur centrale voedingsdienst Emmaüs: “In de patiëntenkeuken en Resto M! lichtten de auditoren onder andere het proces en traject van de maaltijden door van in de keuken tot op de eenheden en terug. Ook medewerkers werden getest op procedurekennis. Zo moesten alle betrokken medewerkers weten hoe ze bijvoorbeeld een koeling correct inladen, wat er met geopende producten moet gebeuren of welke stappen ze moeten ondernemen wanneer een koelkast temperatuurproblemen heeft.”

Van proefaudit tot definitieve audit

Op 19 mei 2021 maakte AZ Sint-Maarten via een proefaudit kennis met de werkwijze van de auditors van Foodcheck NV. Erwin De Decker, kwaliteitsverantwoordelijke keuken: “Via de proefaudit konden we voor een eerste keer ervaren hoe een audit verloopt en wat de verbeterpunten waren. Na de proefaudit kregen we positieve feedback, maar ook enkele werkpunten waarmee we meteen aan de slag gingen. Na intense voorbereidingen volgde de definitieve audit op 17 november 2021. Onze medewerkers doorstonden deze met glans en enkele dagen later volgde het verlossende nieuws dat we het Smiley-label behaald hadden.”

Maandenlange voorbereiding

Het traject naar de audit vroeg een hoop inspanningen van heel wat medewerkers: ZOL-medewerkers (ziekenhuisondersteunde logistiek), medewerkers van de patiëntenkeuken en het medewerkersrestaurant, verpleegkundigen op de eenheden, goederenvervoer, … Iedereen werd maandenlang tot in de puntjes voorbereid.

Om hun kennis te testen, konden medewerkers beroep doen op verschillende hulpmiddelen: quiz(kaarten), e-learnings, zelfevaluaties, maandelijkse nieuwsbrieven met extra info of aandachtspunten, voorbeelden van hoe andere collega’s zich voorbereidden, twee Smiley-coaches,...

Grote pluim voor personeel

Debby Van der Perre, stafmedewerker facilitair departement en Smiley-coach: “Het was voor ons erg belangrijk om nauw contact te hebben met iedereen betrokken in het Smiley-traject. Samen met mijn collega Tine (De Smedt, facilitair medewerker) toerden we regelmatig op de eenheden om na te gaan of iedereen op de hoogte was van alle richtlijnen en terug te koppelen wat er mogelijk nog aangepast mocht worden. Naarmate de audit naderde, merkten we ook de nodige zenuwachtigheid bij onze medewerkers. We zijn enorm trots op hoe iedereen zich ingezet heeft, want het was niet altijd even gemakkelijk. Ze verdienen allemaal een grote pluim voor hun superharde werk!”...

Achtergrondinformatie

Over AZ Sint-Maarten

AZ Sint-Maarten is een groot regionaal ziekenhuis met 643 hospitalisatiebedden (ca. 50% bedden in eenpersoonskamers), 96 plaatsen daghospitalisatie en een sterk uitgebouwde raadplegingsactiviteit (polikliniek) en onderzoeksafdelingen. Ons ziekenhuis heeft jaarlijks zo’n 385.000 patiëntencontacten (opnames, dagziekenhuis, polikliniek, medisch-technische diensten).

AZ Sint-Maarten bedient een ruime regio rond Mechelen, die zich uitstrekt van Ranst tot Zemst en van Londerzeel tot Heist-op-den-Berg.

AZ Sint-Maarten maakt, samen met een twintigtal andere gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen, deel uit van de vzw Emmaüs.

Link Smiley-label met kwaliteitsbeleid en DNA

Het behalen van het Smiley-label was niet alleen een grote test op vlak van voedselhygiëne en –veiligheid, maar kadert ook binnen het kwaliteitsbeleid van AZ Sint-Maarten. Daarmee wil het ziekenhuis onder andere bijzondere aandacht schenken aan processen die absoluut noodzakelijk zijn voor een kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg. Ook alle blokjes van het DNA, de zogenaamde OSKAR-waarden, kwamen tijdens de audit, en het traject ernaar, aan bod: openheid, samenwerken, kwaliteit, ambitie en respect.

Meer informatie?

Persrelaties AZ Sint-Maarten

Dany Daelemans
Telefoon: 015 89 12 89
E-mail: dany.daelemans@emmaus.be


15 décembre, 2021
Partager ce poste
Archiver