Follow us
          Directory  Contact   

Tool event 'Energy management system - ESG'

Inscription pour le 13/06/23
150,00 € 150.0 EUR
Fin des ventes le 12/06/23 12:00 Europe/Brussels
Qté

IMPORTANT : connectez-vous afin de voir le tarif ci-dessus ajusté en fonction de votre profil !

Je me connecte ou redemande mon mot de passe 

Vous n’avez pas de compte belfa mais vous souhaitez vous inscrire ?

Formulaire d'inscription

BELANGRIJK: meld je aan om hierboven het aangepast tarief te zien op basis van jouw profiel!

Aanmelden of wachtwoord opnieuw instellen 

Je hebt geen belfa-account maar wenst je wel in te schrijven?

Inschrijvingsformulier

A propos

Langue usuelle: français et néerlandais

Les systèmes de gestion de l'énergie passés au crible

Mesurer, c'est savoir. La collecte, la gestion et l'interprétation des données sur l'énergie et la durabilité offrent de nombreux avantages. Pensez simplement au rapportage ESG, avec des statistiques pertinentes sur la température, la consommation d'énergie, les niveaux de CO2, etc. Elle contribue également au bien-être des salariés. Et il y a bien d'autres avantages ! 

En peu de temps, vous en apprendrez d'avantage sur les différents systèmes de gestion de l'énergie. Ne manquez pas l'occasion de les comparer et de poser des questions !

Orateurs et sujets

Michael Vandermeerschen - Canary

Michael is bekend in de wereld van slimme gebouwen en hoe deze efficiënt kunnen worden beheerd. 
Enthousiast over de ‘passief bouwen’ principes. Technologie is een middel om gebouwen comfortabeler en efficiënter te maken, maar een goed ontwerp en gebouwschil komen op de eerste plaats. Begaan met de manier hoe de mens omgaat met de natuur, het grondstoffen gebruik en de klimaatverstoring. Maakt deel uit van de ‘canaries’ om meer impact te hebben in deze domeinen.

Brightcanary maakt zorgeloos de vertaling van uw gebouw en organisatie naar duurzaamheid

Uw actieplannen rond energie optimalisaties, gebouwperformantie en CO2e van de organisatie worden inzichtelijk gemaakt en bewaakt door het BrightCanary platform. 
Met ons team van ervaren ‘canaries’ zorgen we ervoor dat alle actoren betrokken in uw duurzaamheidstransitie hun informatie kunnen raadplegen, delen, bewaken en rapporteren.

Programme

08:30    Accueil avec café et viennoiseries 
09:00    Première session
09:30    Deuxième sesssion
10:00    Troisième session
10:30    Pause 
11:00    Quatrième session
11:30    Cinquième session
12:00    Sixième session 
12:30    Lunch sandwiches et networking
14:00    Fin

Le programme détaillé suit...

Hosting partner


Event partners

         

        

Tarifs

Membres de belfa
Etudiants : gratuit 
Young belfa professional : gratuit
Young belfa commercial : 75 €
Professionnels : gratuit
Commerciaux : 100 € htva
Non-membres de belfaProfessionnels : 75 € htva *
Commerciaux : 150 € htva

* gratuit si vous devenez membre      
Professionnels = vous êtes actifs dans les services facilitaires de votre propre entreprise
Commerciaux = vous fournissez des services à des facility managers

Pratique

Parking: parking gratuit Buildwise.  Possibilité de se garer dans la rue également.

Annulation

Annulation possible sans frais au plus tard une semaine avant l'événement via mail office@belfa.be sinon le prix plein sera facturé et dû.

Pour les facility managers (professionnels) membres belfa ou young belfa: en cas d'absence à l'événement sans annulation dans les délais, un coût de 50 € hors TVA vous sera facturé.

En raison de circonstances imprévues, belfa peut être contraint d'annuler l'événement ou de modifier le programme.

Over

Voertaal: Nederlands en Frans 

Energiebeheersystemen onder de loep

Meten is weten. Het verzamelen, beheren en interpreteren van gegevens inzake energie en duurzaamheid biedt tal van voordelen. Denk maar aan ESG-rapportage, met relevante statistieken inzake temperatuur, energieverbruik, CO2-niveaus enzoverder. Het draagt bovendien ook bij 
aan het welzijn van de werknemers. En er zijn nog veel voordelen!

Kom tijdens dit event op korte tijd meer te weten over de verschillende energiebeheersystemen. Maak meteen ook van de gelegenheid gebruik om ze met elkaar te vergelijken en vragen te stellen!

Programma

08:30    Onthaal met koffie en viennoiseries 
09:00    Eerste sessie
09:30    Tweede sessie
10:00    Derde sessie
10:30    Pauze 
11:00    Vierde sessie
11:30    Vijfde sessie
12:00    Zesde sessie
12:30    Broodjeslunch en netwerking
14:00    Einde

Hosting partner​


Event partners​

         

         

Tarieven

belfa-leden
Studenten : gratis
Young belfa professional : gratis
Young belfa commercial : 75 €
Professionelen : gratis
Commerciëlen : 100 € excl. btw
Niet belfa-ledenProfessionelen : 75 € excl. btw *
Commerciëlen : 150 € excl. btw

* gratis als je lid word  
Professionelen = je bent actief in de facilitaire diensten van je eigen bedrijf
Commerciëlen = je verleent diensten aan facility managers

Praktisch

Parking: gratis parking Buildwise. Mogelijkheid om ook in de straat te parkeren. 

Annulatie

Annuleren kan enkel via mail naar office@belfa.be tot 1 week voor het event. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Facility managers die lid zijn van belfa, leden van young belfa: indien je afwezig bent op het event - zonder tijdige annulering - zal er een kost van € 50 (excl. btw) aangerekend worden.

Au cours de cet événement, des photos seront prises qui pourront être utilisées dans notre FM-Magazine et sur notre site internet. Vous pouvez indiquer à tout moment que vous n'êtes pas d'accord avec l'utilisation d'une photo en adressant une demande écrite à office@belfa.be.

Tijdens dit evenement zullen foto's worden genomen die eventueel zullen worden gebruikt in ons FM-Magazine en op onze website. Je kan te allen tijde aangeven dat je het niet eens bent met het gebruik van een foto, door een schriftelijk verzoek te richten aan office@belfa.be.

Date et heure
mardi
13 juin 2023
08:30 14:00 Europe/Brussels
Lieu

Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23
1932 Zaventem
Belgique
--Buildwise--
+32 2 7164211
Obtenez la direction
Organisé par

belfa

+32 468 13 81 25
office@belfa.be
PARTAGER

Découvrez ce que les gens voient et disent à propos de cet événement et rejoignez la conversation.