Follow us
          Directory  Contact   

Onze partners en ondernemingen

FM Directory

Vous souhaitez que votre entreprise soit également reprise dans notre annuaire?

Via le 'Directory' nous vous offrons la possibilité d'y inscrire votre entreprise. Vous souhaitez profiter de cette opportunité pour mettre votre entreprise à l'honneur ?
Les partenaires et les société affiliées sont automatiquement repris. Pas encore partenaire ou votre entreprise n'est pas encore affiliée ? Faites-nous savoir via office@belfa.be le nombre d'employés de votre entreprise et nous vous ferons parvenir une offre de prix !

FM Directory

Jouw bedrijf ook opnemen in onze gids?

We bieden via de 'Directory' de mogelijkheid om jouw bedrijf op te nemen in onze gids. Maak je graag gebruik van deze kans om je onderneming extra in de kijker te zetten? 
Partners en leden met een bedrijfslidmaatschap worden automatisch opgenomen. Nog geen partner of lid? Laat ons via office@belfa.be weten hoeveel medewerkers jouw bedrijf telt en wij sturen de respectievelijke prijs door!

Qualipso

Brons Partner

Qualipso
rue André Dumont, 9 bte 01
1435 Mont-Saint-Guibert
België
+32 2 351 44 92
info@qualipso.be

QUALIPSO is een advieskantoor gespecialiseerd in schoonmaakbeheer, groenvoorzieningen en het onafhankelijk vaststellen van de kwaliteit in en rond uw gebouwen.

Onze doelstelling: bijdragen aan de verbetering van de werkomgeving en het welzijn van uw medewerkers.

Een team van experts in financiële, kwalitatieve en technische optimalisatie en beheer van soft facilities contracten: schoonmaak, groenvoorzieningen,…

Wij helpen onze klanten bij:

  • hun strategiebepaling, de opmaak van het bestek en de keuze van de geschikte provider
  • de kwaliteitscontrole en het valideren van de kosten
  • De optimalisatie van het beheer van soft facilities:

                -    Opstellen van bestekken
                -    Opstellen van prijslijsten
                -    Analyse en vergelijken van offertes        
                -    Hulp bij de selcetie van de geschikte provider
                -    Contractonderandeling
                -    Management van de relatie met de dienstverleners
                -    Kwaliteitscontrole
                -    Management van de (maandelijkse) follow-up vergaderingen
                -    Management van de niet behaalde KPI’s
                -    Management van de facturatie    
                -    Uitsplitsing van de facturatie per kostencenter
                -    Klachtenmanagement
                -    Opleidingen
                -    Saas: software voor kwaliteitscontrole

Een onderneming in volle ontwikkeling, meer dan 23 jaar geleden opgericht (Januari 1997).

Actief in België, Luxemburg (via IPSOLUX) en Nederland + missies in Frankrijk, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

De enige geaccrediteerde firma (ISO 17020) voor schoonmaakcontrole. Accreditatie door BELAC Belgian Accreditation onder n° 388-INSP.

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve IT-tools : FLASH 2.0, CHECK en CASH.

Onze expertises zijn:

  • Hygiëne –en Schoonmaakbeheer
  • Contracten opstarten en beheren
  • Beheer- en kwaliteitscontrole en SLA’s
  • Beheer van groenvoorzieningen
  • Ongediertebestrijding
  • Opleidingen (IPSO Academy ®)
  • Ontwikkelen en ter beschikking stellen van software