Follow us
          Directory  Contact   

Privacy

Belgian facility association (hierna "belfa" genoemd) respecteert jouw privacy.

Door het invullen van een formulier op onze website (bij downloaden rapporten, invullen contact fiche, account aanvraag, aanvraag lidmaatschap, inschrijving voor een activiteit, event of opleiding...) ga je ermee akkoord dat belfa jouw ingevulde gegevens opslaat en gebruikt om je ervaring en interactie met betrekking tot onze diensten te verbeteren.

Hiermee geef je belfa de toestemming om contact op te nemen met jou teneinde o.a. informatie over haar evenementen, opleidingen of nieuws met betrekking tot Facility Management door te sturen door middel van de verzamelde coördinaten in bovengenoemd formulier.

Check je graag wat er over jezelf in ons bestand zit? Je kan ons contacteren via +32 468 13 81 25 of per mail naar office@belfa.be of inloggen op onze website om je profiel te raadplegen en/of aan te passen.

Belfa draagt zorg voor de privacy van elke contactpersoon of bezoeker van haar website. Alle persoonsgegevens die je op onze website en/of op activiteiten ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. Zij dienen enkel om je een nog betere service te garanderen.

Bij een informatie-aanvraag vraagt belfa je een minimum aan persoonsgegevens teneinde je te kunnen contacteren:

Naam
Voornaam
E-mailadres
Bedrijf
Functie

Als je je inschrijft via onze website www.belfa.be, vragen wij je het strikte minimum aan persoonsgegevens teneinde jouw inschrijving te kunnen afhandelen:

Aanspreektitel
Naam
Voornaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsgegevens

Ook als je lid wordt via onze website www.belfa.be, vragen wij je het strikte minimum aan persoonsgegevens teneinde jouw inschrijving te kunnen afhandelen:

Aanspreektitel
Naam
Voornaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsgegevens
Geboortedatum (dit om de correcte lidmaatschapscategorie te kunnen bepalen en desgevallend ook het aangepast tarief te kunnen factureren)

Het staat je vrij om de rest van je persoonsgegevens ook in te vullen. Als je in een invulformulier "ingelogd" bent, hoeft je deze gegevens niet meer in te vullen. Met het oog op gebruiksgemak wordt dat dan automatisch voor jou gedaan.

Door je persoonsgegevens te verstrekken geef je belfa uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Je kan op elk moment vragen om deze persoonsgegevens uit het belfa-bestand te verwijderen. Tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketingdoeleinden kan je je kosteloos verzetten.