Follow us
          Directory  Contact   

 Think tanks

De belfa denktanks brengen tien tot twaalf professionals samen rond een actueel thema dat Facility Managers bezighoudt. Bedoeling is om het thema uit te diepen met de eigen ervaringen, nieuwe inzichten van collega’s en gezamenlijke brainstorming. De resultaten van de bijeenkomsten worden uitgeschreven en door de deelnemers afgetoetst. Op het einde wordt een slotdocument gepubliceerd dat inspirerend en verrijkend is voor collega-Facility Managers en belfa-leden.

Wens je ook deel te nemen of heb je voorstellen inzake thema's? Laat het ons weten en steun een van de werkgroepen met jouw ervaringen en inzichten!

Energie

Energie is een hot topic.
Bedrijven, facility managers, gebouwbeheerders, ook zij ontsnappen hier niet aan. Regelgeving, adviezen en goede bedoelingen vormen de basis maar wat doen we nu best vandaag en niet morgen of omgekeerd. 

Daarom start belfa een Expertengroep Energy op en zijn we op zoek naar gedreven mensen om kennis, die op vele plaatsen aanwezig is, te delen met alle geïnteresseerden. Onze taak wordt, het aanbrengen van al die informatie als een leidraad waarmee de facility manager dan aan de slag kan.

Het is de bedoeling om energie vanuit zoveel mogelijk perspectieven te bekijken en de info naar iedereen te brengen. Hoe we dat nu juist gaan doen bespreken we met het uiteindelijke team.

Als toekomstig teamlid heb je, in hoofdzaak, een passie voor “energie” en een link met facility. Je moet dus geen professor zijn om te mogen deelnemen, drive en enthousiasme voor het onderwerp is veel belangrijker. We zullen één- of tweemaandelijks een afstemmingsmoment hebben om de resultaten van jullie informatie en opzoekingswerk te evalueren en onze groep de juiste richting uit te sturen. Laat je dus niet tegenhouden om tot de actie over te gaan.

Contact formulier...

Mobiliteit

Met de versoepeling van de coronamaatregelen, merken we ook de terugkeer van een minder leuk fenomeen op de radio: de filemeldingen. Meteen worden we met de neus op de feiten gedrukt: mobiliteit blijft één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen in ons land. Ook de facilitaire wereld ontsnapt niet aan deze vaststelling. Of het nu gaat om de problematiek van mobiliteitsbudgetten, de elektrificering van de fleet of de opkomst van Mobility as a Service en de doorbraak van tijds- en plaatsonafhankelijk werken, telkens heeft dit een invloed op het werk van de facility manager.

Belfa heeft al een aantal jaar een werkgroep die deze thema’s in de gaten houdt met een opiniestuk in de pers en enkele interessante passages op conferenties als gevolg. Post-corona herneemt de groep zijn activiteiten. Ze heeft zich bovendien opnieuw uitgevonden als denktank: we gaan op zoek naar die onderwerpen die FM het meest aanspreken en zoeken naar de beste manier om vernieuwende, bruikbare en interessante info bij de juiste personen te krijgen.

Enkele voorgestelde geavanceerde thema's :

  • MaaS as an important part of the professional mobility mix
  • The future of autonomous vehicles: overhyped or the next best thing? 
  • The main drivers of Smart Mobility: Who is more likely to switch?...

Wij zijn ook steeds op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden met een interesse voor het mobiliteitsvraagstuk. Wil jij onze groep vervoegen en mee nadenken over dit fascinerende thema, aarzel niet om ons te contacteren.

Contact formulier...

Raadpleeg de documenten gepubliceerd door de denktanks :