Follow us
          Directory  Contact   

Energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen (EPC Publiek)

Disponible en néerlandais uniquement


Vanaf 2023 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op de opmaak van een EPC Publiek.

Vanaf 2023 wordt het EPC voor publieke gebouwen vervangen door het EPC voor 
niet-residentiële gebouwen (EPC NR). Het EPC NR is vanaf dan verplicht bij de overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht,…) en verhuur van elk niet-residentieel gebouw (publiek en niet-publiek).
Vanaf 1 januari 2024 wordt het EPC NR algemeen verplicht voor grote publieke gebouwen en grote overheidsgebouwen (> 500 m²), dus ook zonder overdracht of verhuur.

Dat betekent dat elk groot publiek gebouw en elk groot overheidsgebouw (> 500 m²) op 1 januari 2024 over een EPC NR moet beschikken. Vanaf dan gelden de bestaande EPC’s Publiek niet meer.
Voor kleine publieke gebouwen (< of = 500 m²) kan tot uiterlijk 1 januari 2025 een EPC Publiek gebruikt worden, op voorwaarde dat de metingen opgestart zijn voor 1 januari 2023 en dat het EPC Publiek uiterlijk op 1 februari 2024 werd ingediend.

• Ben je dit najaar nog van plan een EPC Publiek te laten opmaken of te laten vernieuwen? Neem dan eerst even contact op via veka@vlaanderen.be.

• Meer informatie over het verplicht EPC voor niet-residentiële gebouwen dat ingaat vanaf 2023.

• Volg de ontwikkelingen over het EPC NR op de voet, via de EPC-nieuwsbrief.

dans News
8 septembre, 2022
Partager ce poste
Tags
Archiver