“Opleidingen als sterke troef”

Tom Verbruggen, directeur Gebouwen en Logistiek - De Voorzorg

Tom Verbruggen studeerde af als Bouwkundig Ingenieur en heeft altijd een warme interesse in gebouwen gekoesterd met een voorliefde voor sterkteleer. Na zijn studies volgden diverse technisch georiënteerde functies. De ambitie groeide om door te groeien naar een managementfunctie en nu 16 jaar geleden zag hij een vacature voor een ‘Directeur Gebouwen en Logistiek’ bij De Voorzorg. “Dat omvat in deze organisatie Facility Management, Real Estate management, aankoopbeheer en fleet management” licht Tom Verbruggen toe. “In totaal gaat het om de aansturing van een 70-tal medewerkers (VTE), waaronder een eigen schoonmaakploeg”.

De Voorzorg zit als ziekenfonds in een grote transitiefase met digitalisering als rode draad. “Er wordt een meerjarenplan uitgerold, waarbij de kantoren worden omgebouwd voor de nieuwe werking van ons ziekenfonds” licht Tom Verbruggen toe. “Facility Management moet altijd meer doen met minder, de ‘kaasschaafmethode’ hanteren en processen uitzuiveren”. “Corona gaf Facility Management meer geloofwaardigheid en toonde de meerwaarde ervan aan” aldus Tom Verbruggen. “FM moest voor alles zorgen om de continuïteit te vrijwaren: aandacht voor luchtkwaliteit, social distancing verzekeren, alles gewoon doen!”. “Het belfa-lidmaatschap is belangrijk omwille van het samenkomen met gelijkgezinden” argumenteert Tom Verbruggen. “De bijeenkomsten bieden de gelegenheid om bevestiging te vinden bij collega’s, elkaar een klankbord te bieden. Vooral de geboden opleidingen zijn een sterke troef. Zelf ben ik eerder geen commerciële netwerker, maar voor de opleidingen schrijf ik mezelf of medewerkers regelmatig in”.

Door Eduard Coddé