“Op FM-Day zie je IFMA echt in actie”

Simon Vandevoorde, workplace consultant Nnof

Sinds begin 2017 is Simon Vandevoorde als workplace consultant aan de slag bij Nnof. “Onze corebusiness draait om het creëren van werkomgevingen. Bij Nnof zijn er verschillende types consultants actief: change managers, interieurarchitecten, projectmanagers… Elk van hen heeft ervaring in het werkveld: hij of zij heeft in een kantooromgeving gewerkt en meestal ook een grondige verandering van werkomgeving meegemaakt. Dit helpt om bij klanten eventuele barrières rond veranderingen op te heffen. Circulaire economie zit verweven in onze bedrijfsfilosofie. Als workplace consultant is het dagelijkse reilen en zeilen binnen een kantooromgeving, gaande van studies tot implementaties, mijn werkterrein.” Sinds 2014 heeft Simon Vandevoorde een belfa-bedrijfslidmaatschap. “Voor iedere young-professional in Facility Management is dit een noodzaak zonder meer. Problemen, uitdagingen en kansen variëren naargelang het Facility Management-niveau waarop men actief is. Ervaringen uitwisselen – met leeftijdsgenoten en met senior-collega’s – levert een duidelijke bonus op. Daarom probeer ik op zoveel mogelijk belfa-activiteiten aanwezig te zijn: bezoeken, opleidingen, de YIP-cafés… Voor mij is de FM-Day de gelegenheid bij uitstek om belfa echt in actie te zien: kennis opdoen en deze meteen door middel van je netwerkcontacten kritisch kunnen analyseren. Klanten stellen ons meer en meer vragen gelinkt aan duurzaamheid. Ik zie belfa evolueren in de richting van een expertisecentrum waar men terecht kan voor alle facilitaire vraagstukken. belfa kan de juiste partijen verbinden ten behoeve van de gepaste oplossing.”
Door Philip Declercq