“Proactief leren wat Facility Manager bezig houdt”

Kristof Laureys, Commercial Director - Alberts nv

Als Commercial Director bij Alberts, een 100% Belgisch bedrijf dat een revolutionaire smoothie vending robot bouwt en commercialiseert, onderhoudt Kristof Laureys heel veel contacten met Facility Managers. “Als leverancier van een product dat meer gezondheid promoot op de werkplek, kom je met verschillende partijen in aanraking” steekt Kristof Laureys van wal. “Het gaat om HR-mensen, preventiead-viseurs en uiteraard Facility Managers. Vooral de Facility Managers zijn nauw betrokken wanneer beslist wordt onze smoothie robot te plaatsen”. Het belfa-lidmaatschap wordt door Kristof Laureys dan ook in de eerste plaats beargumenteerd met meer voeling en inzicht verkrijgen in het vakge-bied van Facility Management. Daarnaast zijn de vele events die belfa organiseert erg nuttig voor het netwerken en het begrijpen van wat Facility Managers drijft in hun beslissingen. “Ik zie een nadrukkelijke verbreding bij Facility Management van de basisdiensten naar alles wat met wellbeing op de werkvloer te maken heeft” geeft Kristof Laureys aan. “Aandacht voor gezondheid van de werknemers hoort daar zeker bij. Voor mij legt de Facility Manager al dan niet in samenspraak met HR de basis voor gezondheid binnen de organisatie. Ik denk daarbij aan veiligheid, ergonomie en uiter-aard ook food”. Kristof Laureys is ervan overtuigd dat de Co-vid-19 pandemie het belang van Facility Management nog duidelijker heeft gemaakt. belfa speelde hierop goed in met een aantal interessante webinars die met succes de actuali-teit volgden. Hij vat Facility Management als volgt samen:’ Een goed facilitair beheer is de basis voor een productieve en gezonde onderneming’.

Door Eduard Coddé