“Onmisbare toetssteen”

Davy Van Den Meerssche, regional Facilities Manager

Davy Van Den Meerssche studeerde twaalf jaar geleden af aan de KaHo Sint-Lieven en stond mee aan de wieg van Young belfa. Hij zag het belang van een vakvereniging best zitten en stapte in het bestuur van Young belfa, destijds voorgezeten door Dieter Segers. “De gedreven coaching die we kregen van ervaren professionals als Ann Troch was zeer waardevol”, blikt hij vandaag terug. Hij kreeg de kans een internationale carrière te starten bij Goodman en maakte na vier jaar de overstap naar Medpace, waardoor de bestuursfunctie bij Young belfa niet langer houdbaar was. Indien enigszins mogelijk neemt hij graag deel aan de belfa-activiteiten. Recente was hij erbij tijdens de FM-Day in Haasrode. “De diverse workshops boden echt een meerwaarde door de accuraat gekozen topics”, evalueert hij. Korte opleidings- en informatiesessies zoals ze nu frequent op de belfa-agenda staan genieten duidelijk de voorkeur omdat ze meer kansen bieden om ze in te plannen in de persoonlijke agenda. Ook de geografische spreiding draagt daartoe bij. Appreciatie is er ook voor de evolutie van de belfa-website. “Ik zie de website als belangrijk naslagwerk en hoop echt op een uitbouw als archief voor alle Facility Managers. Vooral cases zijn erg leerzaam omdat we vaak met dezelfde probleemstelling te maken krijgen en zoveel van elkaar kunnen opsteken.” Davy Van Den Meerssche stelt binnen de dagelijkse praktijk vast met een almaar bredere waaier vragen geconfronteerd te worden en acht het daarom belangrijk de weg te vinden naar de juiste experts en consultants. belfa biedt daarvoor een zeer interessant netwerk, maar het is voor jongeren niet altijd eenvoudig daarin een plaats af te dwingen. “Ik zit nu bijna aan de toegestane eindleeftijd voor Young belfa en wil graag de overstap maken, maar dat is niet zo eenvoudig”, geeft Davy Van Den Meerssche aan. “Als jongere stuit je toch vaak op gesloten groepen die elkaar al jarenlang ontmoeten.” Vanuit zijn internationale activiteiten binnen Facility Management zou hij bij belfa graag een bredere internationale ontwikkeling zien. Hij besluit: “Ik blijf zeker aangesloten, want belfa biedt een onmisbare toetssteen waar ik graag deel van uitmaak.”
Door Eduard Coddé