“Interessante informatiebron”

Dominique Vanderzeypen, Facility Manager bij John Cockerill

Voor Dominique Vanderzeypen, Facility Manager bij John Cockerill, is het lidmaatschap bij belfa zeer belangrijk om heel diverse redenen. Het ontvangen van het FM-Magazine is er daar één van. “Het houdt ons op de hoogte van wat er zoal leeft in de actualiteit van Facility Management. Het is een interessante informatiebron voor het ontdekken van nieuwigheden, zowel producten, als services, dienstenleveranciers en best practices.
“De door belfa georganiseerde bijeenkomsten en opleidingsmogelijkheden spreken zeker aan, maar een drukke persoonlijke agenda maakt dat het er slechts zelden van komt om er op in te tekenen. Daarnaast biedt de belfa-kalender veelal een groter Nederlandstalig aanbod dan Franstalig, wat deelname ook minder evident maakt.”
“De driemaandelijks georganiseerde sessies van ‘FM Get-Together’ zijn dan weer heel erg motiverend. Die netwerkevents zijn specifiek gericht op Franstalige Facility Managers en bieden een uitstekende gelegenheid tot het leren kennen van collega’s en het uitwisselen van ervaringen en kennis.”
“Binnen de eigen organisatie is Facility Management nog relatief weinig ontwikkeld, maar het komt wel in een stroomversnelling terecht. Vooral de problematiek rond technieken en de veranderingen van het werken binnen de werkomgeving, vormen een uitdaging die wordt aangegaan.
“Change management’ om het anders werken voor de medewerkers in goede banen te leiden is een van de voornaamste bezorgdheden, gevolgd door het selecteren van performante hulpmiddelen om Facility Management in lijn te brengen met de veranderingen op de werkvloer.”

Door Eduard Coddé