“Kennis delen”

Bart Joosten, zelfstandig projecten Facility Manager binnen de privésector en overheidsinstellingen

Voor Bart Joosten, ‘entrepeneur’, zelfstandig projecten Facility Manager binnen de privésector en overheidsinstellingen, is “kennis delen de grootste troef van een belfa-lidmaatschap. Horen van anderen hoe ze dingen aanpakken, oplossingen gevonden hebben om problemen te overwinnen, is niet alleen boeiend en leerrijk, het spoort jezelf ook aan om je eigen denken in vraag te stellen, anders aan te kijken tegen situaties en uiteindelijk beter te doen.”  “Vanzelfsprekend zijn de vele belfa-evenementen ideaal om te netwerken, maar ook om nieuwe trends te ontdekken, iets wat alsmaar belangrijker wordt voor de dagelijkse praktijk. Niet minder belangrijk is het op de hoogte blijven van nieuwe technologieën die concreet kunnen bijdragen tot efficiënter werken en betere resultaten. Daarnaast zijn de netwerkmomenten ideaal om potentiële nieuwe partners te leren kennen en dat op een spontanere, lossere manier dan tijdens een afspraak op kantoor.”  “Nog een waardvol belfa-initiatief is het opstarten van werkgroepen rond thema’s die vele leden aanbelangen. Zelf heb ik me nu opgegeven voor deelname aan de werkgroep IoT, omdat ik ervan overtuigd ben dat IoT veel kan betekenen voor Facility Management, maar ook dat het noodzakelijk is om klaarheid te scheppen rond de reële waarde en inzetbaarheid.”
Door Eduard Coddé