Winnaars Best FM Thesis 2018

Opleiding Odisee
Tom Deloose - "Bim voor facility managers: goudhaan of windei?"

Als algemeen directeur van een overheidsinstelling ben ik gepassioneerd door dienstverlening in al zijn mogelijk facetten. Ik hou ervan strategisch na te denken over hoe dienstverlening geoptimaliseerd kan worden vanuit de visie en waarden van het bedrijf.  Bovendien beheer ik zelf 12 sites waar wij actief zijn.  Vanuit deze dubbele context leek een opleiding facility management me ideaal.  Ik kwam echter al snel te weten dat facility management nog veel meer te bieden had dan wat ik eerst verwachtte.

De eerste contactmomenten bestonden hoofdzakelijk uit het situeren van facility management binnen een ruimere bedrijfseconomische context (visiebepaling, financieel beheer, algemeen management…).  Gaandeweg werd alles concreter en meer praktisch.  De lectoren kwamen meestal recht uit het werkveld en konden boeien door uiteenzettingen over aankoopbeleid, outsourcing vs. insourcing, vastgoedmanagement en gebouwbeheer, BIM, security, cleaning, telefonie en databeheer…  Dikwijls werd ook op de toekomst van het vakgebied facility management ingegaan en snel bleek dat er nog boeiende tijden op komst zijn voor de facility manager in spe.  Eén van de belangrijke issues vandaag de dag is bijvoorbeeld de meerwaarde van BIM voor de facility manager.  Niet iedereen is ervan overtuigd dat BIM meerwaarde heeft in het latere gebouwbeheer, anderen zijn het er over eens dat het wellicht zijn nut heeft, maar weten nog niet precies op welke manier.  In mijn thesis heb ik proberen aan te tonen dat, net zoals in de bouwsector idealiter het geval zou moeten zijn, BIM niet alleen staat voor Building Information Model(ling), maar ook voor Building Information Management.  Het managen van alle gebouwgerelateerde informatie en communicatie.  De facility manager kan in dit verhaal een spilfiguur worden, op voorwaarde dat zijn interesse in en kennis van het systeem voldoende groot zijn.

Er bestaat bovendien nog een tweede opleiding die facility management meer strategisch benadert.  Ook dit lijkt me gigantisch interessant.  Indien ik zelf ooit een onderneming wil starten in één van de vele deelgebieden van facility management, lijkt deze kennis me onontbeerlijk. 

Formation Haute Ecole de la Province de Liège
Daniel Gérard - "Le diagnostic des coûts FM"

Als business development director en lid van het directiecomité van Atalian België had ik twee doelstellingen toen ik mij inschreef voor de postgraduaatopleiding FM aan de HEPL (Haute Ecole de la Province de Liège). Enerzijds wilde ik deze opleiding testen vooraleer onze medewerkers er naartoe te sturen ter vervolmaking van hun kennis. Anderzijds, en dit is iets persoonlijker, wilde ik mijn 15 jaar ervaring in FM met een academische erkenning voltooien en zo mijn ervaring in procurement en ICT en de twee daaruit voortvloeiende masters vervolledigen. Dankzij dit postgraduaat bij de HEPL kan ik op zijn minst zeggen dat ik beide doelstellingen bereikt heb. 

Eerst en vooral is het postgraduaat van de HEPL een unieke opleiding voor wie zijn kennis wil vervolledigen. De opleiding kan natuurlijk niet alle problematieken omhelzen maar geeft de studenten wel een algemeen zicht op elke specialiteit, de manier waarop een problematiek wordt aangepakt en een idee van waar de oplossing kan worden gevonden. De docenten maken echt het verschil. Het zijn vakmensen die hun kennis, ervaring en anekdotes delen en daarenboven een waardevol netwerk vormen.

Mijn thesis aan de HEPL (de ontwikkeling van de 4E Diagnostic© mbt kosten en service levels) bevindt zich op een keerpunt tussen FM, procurement en ICT. Dankzij deze thesis heb ik facilitaire specialisten en professionele aankopers op eenzelfde digitaal veld kunnen verenigen, maar deze keer… langs dezelfde kant! Ik wou mijn procurement en ICT-geheimen aanpassen aan FM om deze vervolgens te delen: data protocol, cost control, spend cube, supplier radar, should-cost model, savings appetite model, benchmarking, project charter… Dit alles in een methodologie die EN 15221 conform is: de 4E Diagnostic© voor Enrol, Examine, Evaluate & Engage.

Gezien ondernemingen zich de vraag stellen hoe ze hun prestaties kunnen verbeteren, lijken de vervolmaking van de FM-kennis en de optimalisatie van de kosten en service levels mij essentiële drijfveren. Gemiddeld 12.000 euro FM-kosten per jaar en per werknemer in België lijkt me ruim voldoende om eens bij de HEPL aan te kloppen!

Best practices in Facility Management... De beste voorbeelden worden beloond!
 

'Best FM Thesis' beloont een student voor de kwaliteit en originaliteit van zijn eindwerk in de Posthogeschoolopleiding FM bij Odisee en de Postgraduaatopleiding FM bij HEPL.

De laureaten worden gekozen door de pedagogische comités van beide opleidingsinstellingen.

De basisfilosofie achter de opzet van de opdracht/het eindwerk: 

"Het is van belang dat de in de opleiding aangegeven modellen, cijfers, systemen, technieken, enz…  door de deelnemers vergeleken worden met en/of toegepast worden in de eigen werksituatie.  Van de deelnemers wordt verwacht een concreet probleem/opportuniteit in de eigen organisatie te analyseren en voorstellen ter verbetering uit te werken. De resultaten worden gebundeld en voorgesteld aan een beoordelingsteam."  
 
De beoordeling is gebaseerd op volgende criteria:

  • Inhoud: diepgang, juistheid, relevantie, conclusies
  • Presentatie: kwaliteit, verslag, voorstelling, opdracht
  • Bijkomend: inventiviteit, creativiteit, meerwaarde voor het vakgebied, opmerkelijke resultaten

Tijdens de feestelijke awardceremonie op 24 mei 2018 zullen de twee winnaars van 'Best FM thesis 2018' in de bloemetjes gezet worden.