FM & HR | Duurzaam FM | IoT | Mobility | Schoonmaak | FM & architectuur | young belfa

 

Werkgroep 'Mobility'

De nieuwe werkgroep Mobility van belfa is aan de slag. Vanaf januari 2021 zal je hier hun publicaties kunnen raadplegen!

Ook onze andere werkgroepen binnen belfa Belgium stelden rapporten samen over hun werkdomein. Overzicht alle FM-rapporten