Algemene Vergadering

De algemene vergadering (AV) bestaat uit de leden van de vereniging. Ze kiest de leden van de raad van bestuur en delegeert hen bevoegdheden. 

De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen. Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering samengeroepen worden.

De datum van de volgende AV wordt hernomen in onze kalender. In overeenstemming met de statuten is deze vergadering enkel toegankelijk voor leden - met bewijsbaar betaald lidgeld - van belfa.