Follow us
          Directory  Contact   

Administratief medewerk(st)er Facilitaire dienst - KOGB vzw

Offre d'emploi disponible uniquement en néerlandais

Vzw Katholiek Onderwijs Groot Beveren (KOGB) werft een administratief medewerker aan binnen haar facilitaire dienst.

Vzw KOGB is het schoolbestuur van het secundair onderwijs Sint-Maarten Middenschool en Sint-Maarten Bovenschool, de kleuterschool en lagere school OLV van Gaverland en de vrije basisscholen De Kreek in Kieldrecht en De Verrekijker in Verrebroek. 

De administratieve medewerk(st)er doet beleidsvoorbereidend en- implementerend werk om de performantie en de kwaliteit van de facilitaire dienst te optimaliseren. De Facilitaire dienst is verantwoordelijk voor de logistieke, technische, aankoop- en onderhoudstaken en de administratieve opvolging van het welzijnsbeleid. 

Taakomschrijving 

- Gebruiksovereenkomsten opvolgen en onkostennota’s opmaken 
- Coördinatie en opvolging van onderhoudspersoneel en technische dienst 
- Verslagen opmaken van verschillende overleggen 
- Opvolging herstellingen technische dienst op de verschillende sites 
- Medisch onderzoeken coördineren 
- Arbeidsongevallen opvolgen en aangeven 
- Softwarepakket quickstage voor leerlingstagiairs beheren 
- Aanpakken van het energiebeleid 

Jouw talenten

- Je hebt een goed organisatorisch en coördinerend denkvermogen. 
- Je hebt oog voor kwaliteit en brengt structuur aan in het eigen werk en dat van anderen. 
- Je handelt en denkt proactief en oplossingsgericht in functie van een goede dienstverlening. 
- Je weet je vlot aan te passen aan veranderende of onvoorziene omstandigheden. 

Profiel

- Je hebt een bachelor diploma (bachelor facility management of gelijkwaardig). 
- Je toont interesse in de verschillende domeinen van facility management, je bent leergierig en flexibel.
- Je houdt van afwisseling en uitdagingen, maar tevens van nauwkeurig en gestructureerd werken.
- Je bent proactief, hands-on en beschikt over een gezonde portie ondernemerschap. 
- Een goede kennis van het Office-pakket (Word, Excel, PowerPoint) is een belangrijke troef.
- Je bent in het bezit van een attest preventieadviseur niveau 2, of je bent bereid dit op korte termijn te behalen. 

Personeelsgebonden competenties 

- Communiceren 
- Verantwoordelijkheid 
- Resultaatgerichtheid 
- Zelfstandigheid 
- Samenwerken 
- Flexibiliteit

Aanbod 

Verloning ondersteunend personeel Ministerie van Onderwijs

Plaats tewerkstelling

Alle vestigingsplaatsen van Vzw KOGB
en bureel facilitaire dienst
Kallobaan 1
9120 Beveren

Het te begeven ambt is te begeven vanaf 16 januari 2023. De kandidaturen moeten uiterlijk op 15 december 2022 aangetekend verzonden zijn t.a.v. de voorzitter de heer Peter Lambers, Kloosterstraat 39, 9120 Beveren. De kandidatuur omvat een curriculum vitae, een portfolio en motivatie.

De selectieprocedure bestaat uit een beoordeling van het ingezonden dossier, een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.
De kandidaten zullen vanaf 16 december 2022 op de hoogte gebracht worden van de modaliteiten van de betrokken testen.

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij mevrouw Ellen Ruythooren, hoofd facilitaire dienst van Vzw KOGB, ellen.ruythooren@sintmaartencampus.be.

dans Jobs
30 novembre, 2022
Partager ce poste
Tags
Archiver